Kontakt

ChefkonsulentMorten Seerup

T: 3163 6647
E: ms@kost.dk

Ny portal om praksisnær lederuddannelse

På portalen bedstpraksisledelse.dk kan du læse om initiativer og projekter, som har det fælles formål at kvalificere efterspørgslen på anerkendt praksisnær uddannelse til førstelinjeledere.

Førstelinjeledere er blæksprutteledere med meget blandede ledelsesopgaver. De er leder for en eller flere medarbejdere, men har ikke andre ledere under sig. De er typisk ledere inden for ældreområdet eller sygehusområdet i kommuner og regioner. De har dermed en bred og direkte kontaktflade til mange borgere, brugere og medarbejdere. Førstelinjeledere er ofte udfordret af, at deres ledelsesopgaver ikke er lige så synlige og godt belyste som for andre ledergrupper inden for det offentlige. Derfor risikerer førstelinjelederen også at blive overset i den offentlige ledelsestænkning, f.eks. i forhold til lederudvikling og netværk.

På portalen kan du også se mere om projekter med fokus på, hvordan de praksisnære lederuddannelser på AMU og AU- niveau (Arbejdsmarkedsuddannelser og Akademiuddannelser) kan bidrage til at styrke kvaliteten af ledelse i første række i den offentlige sektor. Formålet med projekterne er samtidig, at sikre flere strategiske uddannelsespartnerskaber mellem aftagerne indbyrdes og mellem udbydere og aftagere.

Kilde
Bedst Praksis Ledelse