Ny pulje skal øge sundhedsfaglig viden i kommunerne

Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen kommer derfor til at stille store krav til sundhedspersonalet i kommunerne. Det kræver, at de ansattes viden og kompetencer udvikler sig i samme takt som opgaverne.

Derfor aftalte KL og Sundhedskartellet i forårets overenskomstforhandlinger oprettelsen af en særlig pulje, som skal styrke og understøtte den udvikling. Det er første gang, at en sådan pulje er aftalt ved overenskomstforhandlinger på det kommunale område. Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, hilser den nye pulje velkommen, og håber, at mange kost-, ernærings- og sundhedsfaglige vil søge puljen.

”Det spændende ved den nye pulje, som vi har forhandlet hjem under OK18, er, at der er fokus på forskning, udvikling og implementering af evidensbaseret viden - til gavn for borgerne.
Vi ved, at mad, måltider og ernæring betyder utroligt meget for borgernes livskvalitet, rehabiliteringsforløb, indlæggelser og genindlæggelser. Denne pulje giver mulighed for at skabe ny viden, se på nye måder at strukturere arbejdet på og implementere alt det, vi allerede ved. Det er en håndsrækning til medlemmerne i forhold til at styrke maden, måltiderne og ernæringen i den kommunale kerneopgave.” 

Puljens vigtigste fokus er nemlig at skabe evidensbaseret viden gennem praksisnær forskning og udviklingsprojekter, som du, som kost,- ernærings-og sundhedsfaglig medarbejder, kan anvende i dit arbejde. Det tværfaglige og tværkommunale samarbejde vil også være et vigtigt opmærksomhedspunkt i puljen, så fremtidens løsningerne tænkes på tværs fagligt og organisatorisk.

Rammerne for projekterne og kravene til ansøgningerne er parterne i fællesskab ved at lægge sidste hånd på. Der åbnes op for ansøgninger til puljens midler i første kvartal af 2019, og KL og Sundhedskartellet opfordrer alle interesserede, på Sundhedskartellets overenskomstområde, til at sende en ansøgning.
Så går du med gode ideer til projekter, der vil gøre en forskel for borgerne, så hold øje med kost.dk.