Ny pulje til kommunale sundhedsindsatser

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed landets kommuner til at ansøge om puljemidler til projekter, der videreudvikler og styrker de kommunale sundhedsindsatser med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, herunder bidrager til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Der er tale om støtte til projekter, der ligger i forlængelse af eller supplerer eksisterende initiativer.

Kommunerne kan søge den nye pulje, som i 2018 er på 100 mio. kr. til projekter, der kan videreudvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Det kan du søge til

Kommunerne kan søge om midler til:

  • Videreudvikling af kommunale akutfunktioner
  • Implementering af rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom
  • Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2017, kl. 12.