Ny rapport: Fokus på fremtidens uddannelser

Selvstændige og kritisk tænkende sundhedsprofessionelle er helt afgørende for et effektivt sundhedsvæsen. Det viser en ny undersøgelse, som Sundhedskartellet har gennemført i et samarbejde mellem Implement Consulting Group og Aalborg Universitet. Fremtidens sundhedsvæsen kommer i endnu højere grad end i dag til at stille mange komplekse krav til de ansatte.

"Det kræver dygtige og robuste sundhedsprofessionelle at skabe balance mellem at give den bedst mulige pleje og behandling til patienter og at bidrage til den enkelte borgers sunde, gode liv - og samtidig agere inden for de til tider modsatrettede krav, som er en del af dagens sundhedsvæsen. Det ser vi allerede i dag, og den udfordring vil kun blive større fremover", siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, som har været politisk tovholder på projektet på vegne af Sundhedskartellets organisationer.

Noget at arbejde med i fremtiden

Det er de sundhedsprofessionelles særlige signatur, at grunduddannelsen er målrettet det kommende arbejdsmarked. Udviklingen i sundhedsvæsenet kræver, at sundhedspersonalet både er fagligt dygtigt, kan tænke sig om og forstår de vilkår, som styrer sundhedsvæsenet i disse år. De aktuelle grunduddannelser har en del af de efterspurgte elementer, men undersøgelsen viser imidlertid også, at der er forhold, der kan gøres bedre.

Find rapporten "Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle – Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne" her.

Bilagssamling til rapporten finder du her.