Ny rapport om ældres sundhed og trivsel

Det viser Sundhedsstyrelsens nye rapport, der tegner et billede af ældres sundhed og trivsel siden 2010. Generelt synes de ældre selv, at de har et godt helbred. Men dykker man ned i tallene, viser det sig, at det ikke er gået fremad med ældres helbred gennem de sidste års indsatser. Og mændene er generelt en særlig udfordring.

”Vi må endnu engang konstatere, at sundhedsfremme er en lang og sej indsats, der først giver resultater efter flere år. Rapporten understreger, at der stadig er nok at tage fat på for kommuner og hele vores profession. Og det er positivt, at kost og ernæring er skrevet så tydeligt ind i rapporten. Nu har vi et detaljeret billede af målgrupperne over tid, så vi ved, hvor vi kan gøre størst gavn”, siger Ghita Parry, formand i Kost og Ernæringsforbundet.

Der er vilje til forandring - og muligheder for professionen

Rapporten viser også, at der er vilje til handling og forandring. Fx siger 28,5% af mænd og 37,1 % af kvinderne med usunde kostmønstre, at de gerne vil spise mere sundt. Og gruppen af fx svært overvægtige vil gerne tabe sig (43,1 % af kvinderne og 32,1 % af mændene).

”Jeg ser et stort potentiale for vores medlemmer, som netop ved, hvordan mad og måltider kan bidrage til forebyggelse og bedre sundhed og trivsel. De kost-, ernærings- og sundhedsprofessionelle kan vejlede de ældre, der ønsker at spise sundere. Og jeg ser et stort uudnyttet potentiale for professionsbachelorerne, som netop kan være den innovationsmotor, der kan hjælpe kommunerne med nye indsatser til at fremme sundheden og forebygge sygdomme. Vores medlemmer kan være med til at iværksætte madklubber og fællesspisning, som med både sociale og sunde tilbud også kan hjælpe til med at komme uønsket ensomhed til livs”, siger Ghita Parry.

Rådgivning og forebyggelse

Ældreprofilen skal ifølge Sundhedsstyrelsen nu bruges til at styrke rådgivning, inspiration samt forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på sundheds- og ældreområdet i kommunerne. I sundhedsstyrelsen vil rapporten blandt andet indgå i udarbejdelse af et fagligt oplæg til en national handlingsplan for ’Det Gode Ældreliv’ i 2019.

 

FAKTA 

  • 22 % af ældre mænd og næsten 18 % af ældre kvinder er svært overvægtige (BMI ≥ 30,0).
  • Af de svært overvægtige ønsker 32,1 % af mændene og 43,1 % af kvinderne, at tabe sig.
  • En større andel af ældre mænd (20,1%) end ældre kvinder (12,0 %) har et usundt kostmønster – og siden 2010 er der i alle aldersgrupper sket en stigning blandt mænd.
  • 28,5 % af mænd og 37,1 % af kvinderne med usunde kostmønstre vil gerne spise mere sundt.

(Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport, jan. 2019)