Ny regionsbestyrelse

I festsalen på Nationalemuseet blev regionsgeneralforsamlingen afviklet med ca. 80 deltagere. Tak til vore gæster fra Store Smagedag, Hotel & Restaurantskolen, FTF-A og PKA, bidrog til, at flere medlemmer fik ny viden og svar på konkrete spørgsmål om pension, efteruddannelse, smag og sensorik samt vilkår og rammer i FTF-A med hjem. 

Workshop blev afviklet med fokus på jobprofiler og et arbejde med at drøfte og sammensætte det rette team på de forskellige arbejdspladser. Herefter kom vi  igang med generalforsamlingen med den fastlagte dagsorden med beretning, regnskab og budget. Resultatet af valg til regionsformand blev bekendtgjort, Alice Linning er genvalgt uden modkandidat.

Ny regionsbestyrelse

Så blev der afviklet valg til regionsbestyrelsenog følgende blev valgt:

  • Marianne Jacobsen, Strandmarkshave, Hvidovre kommune
  • Winnie Andersen, Raketterne, København kommune
  • Bettina Bøgelund Hansen, Æblehaven, Brøndby kommune
  • Torben Sørensen, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
  • Birgitte Klinkvort-Markussen, studerende
  • Suppleant: Jacob Mittelmann

To udvalg arbejder fortsat

Vi har fortsat to udvalg i Region Hovedstaden. Kostfagligt udvalg, som arrangerer og har ansvaret for afvikling af kostfaglige aktiviteter i regionen. Tillids- og arbejdsmiljøudvalget planlægger og afholder aktiviteter for de tillidsvalgte i regionen.

Efter en god workshop og generalforsamling var der økologisk middag i restauranten på Nationalmuseet. Tak for en god eftermiddag og aften.