Ny sygedagpengemodel

Bredt forlig

Netop sikring af den sygemeldtes økonomi gennem hele sygdomsforløbet er et af hovedelementerne i en ny bred politisk aftale regeringen har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance omkring sygedagpengene.

"Med et meget bredt flertal er det i dag lykkedes at sikre, at ingen borgere, der risikerer at falde i det såkaldte ”sorte hul” efter 1. juli 2014, hvor de står helt uden indkomst.", udtaler beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

Varighedsbegrænsningen fjernes

Et af de centrale omdrejningspunkter i det nye forlig, er at varighedsbegrænsningen på 52 uger fjernes. Varighedsbegrænsningen, har før betydet at rigtig mange mister retten til sygedagpenge efter et år, og det tages der nu med den nye aftale hånd om.

"Fremover stopper hjælpen fra det offentlige ikke længere ved en bestemt skæringsdato, men først når den sygemeldte er på fode igen.", udtaler beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i forbindelse med offentliggørelsen af den nye aftale.

Fokus på den tidlige indsats

Et andet element i aftelen er et øget fokus på den tidlige indsats. Alle skal i følge den nye reform efter 5 måneder igennem et såkaldt afklaringsforløb, hvor det vurderes om den sygemeldte skal fortsætte på sygedagpenge, eller videre i et jobafklaringsforløb.

 

Kilde