Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Ny titel gav mere i lønningsposen

  • Jeannette Ulnits  [ TEKST ] Kissen Møller Hansen  [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]

Da Anni Larsen i 2011 blev uddannet ernæringsassistent, var hun sikker på, at hun havde ret til en højere løn for sit arbejde. Det afviste hendes leder imidlertid. Heldigvis fik ernæringsassistenten hjælp af Kost & Ernæringsforbundet, der indgik et forlig med Skive Kommune om at ændre Anni Larsens titel. Anni Larsen fik samtidig en lønforhøjelse − der tilmed blev udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Lønnen var for lav

Som husassistent fik Anni Larsen 19.000 kroner om måneden for at arbejde 34 timer ugentligt i køkkenet på et plejehjem i Breum. Her havde hun eneansvaret for to små køkkener og forplejning til plejehjemmets cirka 25 beboere. Budgettet holdt den daværende leder hende ude af, men ellers stod Anni Larsen for varebestilling og -modtagelse, egenkontrol, tilberedning af mad og diæter, bagning, oprydning, kontakt med beboerne med videre.

I 2011 blev Anni Larsen færdig med uddannelsen som ernæringsassistent og forventede, at det ville have en indvirkning på hendes løn.  

− Min løn var jo fuldstændig hen i vejret. Selv før jeg blev ernæringsassistent, var lønnen utrolig lav, og jeg oplevede, at andre skummede fløden af mit arbejde. Over en periode på cirka fem år tog jeg derfor flere gange fat i min nærmeste leder og bad om at få undersøgt, om jeg fik den rigtige løn. Hver gang blev jeg holdt hen med snak om, at det havde været drøftet på et HR-møde og besluttet, at jeg ikke havde krav på mere.

Kørte sur i jobbet

Den lave løn sammen med det faktum, at Anni Larsen stod for alle indkøb uden at have adgang til budgettet betød, at hun kørte sur i jobbet og ikke følte ejerskab for opgaverne, fortæller hun. Da hun derfor på et tidspunkt så et jobopslag efter en ernæringsassistent i en lignende stilling, som tilbød en startløn på 21.500 kroner for kun 30 timer om ugen, besluttede hun at kontakte forbundet for at få hjælp til en lønforhandling.

 Da hun fortalte ledelsen, at hun havde bedt om hjælp i forbundet, skete der noget.

− Pludselig fik jeg et tilbud om at gå ned i tid eller at få færre opgaver for samme løn. Det var fristende, da jeg har været igennem et udmattende kræftforløb og egentlig gerne vil have slået nogle få timer af min arbejdsuge, men først og fremmest ville jeg jo gerne have mere i løn og en titel som kostfaglig eneansvarlig.

− Jeg opfattede desuden tilbuddene, som om min leder ville spare penge eller endda få min sag til at falde fra hinanden.

− Kost & Ernæringsforbundet rådede mig da også til at afslå alle tilbud, da sagen ellers ville blive droppet, og det lyttede jeg til, fortæller hun.

Forlig med kommunen

I marts 2016 indgik Kost & Ernæringsforbundet et forlig med Skive Kommune om Anni Larsens lønsag. Forliget betød, at hun fik skrevet kostfaglig eneansvarlig på sin ansættelseskontrakt og fik en mærkbar lønforhøjelse med i købet.

Forbundet krævede ydermere 69.000 kroner til Anni Larsen i godtgørelse for lav løn gennem de seneste fem år, men enedes med Skive Kommune om at lande godtgørelsen på 55.000 kroner.

− I samråd med forbundet valgte jeg ikke at presse citronen mere. Det vigtigste var, at jeg fik min jobtitel og lønindplacering ændret.

Det fik Anni Larsen. Den nye lønindplacering som kostfagligt eneansvarlig gav hende 3.000 kroner mere i lønningsposen hver måned − og det har bidraget til at give hende jobglæden tilbage.      

− I dag er det fedt at komme på arbejde. Jeg har mere indflydelse, og i dag, hvor jeg også har fået adgang til budgettet, er der gået sport i at overholde det.

− Jeg er den første i Skive Kommune, der er blevet ansat som kostfagligt eneansvarlig. Jeg håber, at min sag kan danne præcedens, tilføjer Anni Larsen.

Få et løntjek

Hun opfordrer desuden alle ernæringsassistenter, der arbejder alene ligesom hun, til at mødes og få valgt en tillidsrepræsentant, der er fælles for alle plejehjem i kommunen.

− Men få først et løntjek i forbundet, opfordrer hun. Vi skal have det, vi har krav på, og ikke en krone mindre.

Sagen kort:

•  Anni Larsen var husassistent på et plejehjem og ansvarlig for køkkenet.
•  I 2011 bliver hun uddannet ernæringsassistent og foreslår ledelsen at ændre både titel og lønindplacering.
•  Ledelsen afviser, at Anni Larsen har krav på en højere løn og en ny titel.
•  Kost & Ernæringsforbundet forhandler Annis sag med Skive Kommune
•  Forhandlingerne resulterer i, at Anni Larsen ansættes som den første kostfagligt eneansvarlige i kommunen.
•  Anni Larsen får udbetalt en lønforhøjelse med tilbagevirkende kraft.

GUIDE til kostfagligt eneansvarlige

Hvis du er kost- og ernæringsfagligt uddannet og arbejder som eneste kost- og ernæringsfaglige på arbejdspladsen, kan du indplaceres som kostfagligt eneansvarlig, hvis du opfylder bestemte kriterier i jobbet.

Info:

Af overenskomsten for ernæringsassistenter, der er indgået mellem KL og Kost & Ernæringsforbundet, fremgår det, at en kostfagligt eneansvarlig

•  er ansat i et køkken på en dag- eller døgninstitution, i et leve-bomiljø eller lignende enhed
•  har direkte kontakt til brugerne
•  har ansvar og opgaver i relation til planlægning, indkøb, produktion og økonomi, f.eks. budget og regnskab
•  er eneste kostfagligt uddannede og ikke refererer til en kostfaglig leder

Løn ifølge overenskomsten

Grundløn, trin 3 med et grundlønstillæg på 3.100 kr.
Find overenskomsten, der har nr. 70.01/O.15, her:

www.kost.dk/overenskomst-kl

Kontakt:
Kost & Ernæringsforbundet
Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00