Nye bekendtgørelser til professionsbachelorer

De to uddannelser

Professionsbachelor i ernæring og sundhed: Er ændret fra 3 til 2 studieretninger:

  1. Fødevarer og Ledelse
  2. Sundhedsfremme og Diætetik: Herunder er der to toninger mod henholdsvis 'Sundhedsfremme og forebyggelse' og 'Klinisk diætetik'. Bemærk, at det kun er 'Klinisk diætetik', der giver ret til autorisation og titlen som ’klinisk diætist’. Uddannelsen udbydes på alle fire uddannelsesinstitutioner.

Global Nutrition and Health: Er blevet til en generalistuddannelse uden mulighed for at vælge studieretning undervejs i studiet. Tidligere kunne man vælge to retninger. Styrken ved kun en retning er, at uddannelsen er blevet mere gennemskuelig og tydelig i forhold til både det nationale og internationale arbejdsmarked, som den retter sig mod. Uddannelsen udbydes på Metropol (København) og på VIA (Århus).

Håber på flere autorisationer

- I Kost & Ernæringsforbundet er vi først og fremmest glade for, at de to uddannelser indenfor vores felt fortsætter. Det har været en god arbejdsproces. Vi har fra start af haft fokus på to ting: Kvaliteten skulle løftes og uddannelserne skulle gøre de studerende klar til arbejdsmarkedet. Det mener jeg er lykkes med de nye bekendtgørelser. Vi mangler dog stadig at få en afklaring på, hvad der sker med autorisationerne til kliniske diætister. Fortsætter antallet af autorisationer på det nuværende niveau, betyder det de facto, at studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’ undervejs i forløbet bliver spaltet i to. Det er virkelig uheldigt", siger Ghita Parry, som håber, at alle studerende på sundhedsfremme og diætetik vil få mulighed for at få autorisationen.

 

FAKTA

Studieordning
Der er ingen national studieordning tilknyttet nogen af de to uddannelser. Studieordningen finder du på den enkelte uddannelsesinstitution. Dog er der fælles temaer, som skal indfries på de første fire semestre.
 

Praktiksteder
For at sikre kvaliteten og at praktikken hænger sammen med de teoretiske forløb, er det fremadrettet uddannelsesstederne, der skal godkende praktikstederne.
 

Antal autorisationer
På nuværende tidspunkt er antallet af autorisationer ikke udvidet.