Nye forsøg vil fravige overenskomster

Det er arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Staten, der står bag forsøgene. Ingen af forsøgene vedrører kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, men drejer sig om alt muligt lige fra genetillæg for rengøringsassistenter til fælles overenskomster for jobkonsulenter og servicemedarbejdere.

- Ansøgninger om 26 forsøg lyder ikke af ret mange i mine ører, så der er nok ikke et stort og brændende ønske om at ændre på overenskomsterne, siger arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet Nana Wesley Hansen til Ugebrevet A4.

Arbejdsgivere ønsker færre overenskomster

Forsøgene kommer oven i de meldinger, arbejdsgiverne har givet frem til forhandlingerne om nye overenskomster. Her har topforhandleren for kommunerne, Michael Ziegler, flere gange peget på, at han gerne ser færre og mere simple overenskomster.

I Kost & Ernæringsforbundet er formand Ghita Parry noget skeptisk.
- Jeg kan ikke se, at der er behov for at ændre drastisk i overenskomsterne. Det er klart, at hvis noget ikke fungerer eller spænd ben for udviklingen, så vil vi da gerne tale om det. Men i mine ører lyder det mere som forsøg på at forringe vilkårene. Og det sker selvfølgelig ikke, slår hun fast.

Forsøgene kan først gå i gang, når relevante fagforbund og arbejdsgivere godkender det. Forhandlingerne går i gang i september. Eventuelle forsøg kan dermed starte i 2015.

Kilde