Nye muligheder for ernæringsassistenter

 

”Overordnet set er det en god trepartsaftale, der både holder hånden under praktikpladserne her og nu, og som peger frem mod at skabe flere faglærte, også i de kommende år. Aftalen indeholder også initiativer, som kan skabe flere praktikpladser til ernæringsassistenteleverne vurderer Ghita Parry, formand i Kost og Ernæringsforbundet.  

Lønrefusion for elever på skoleophold

Aftalen indeholder bl.a. et initiativ om forhøjet lønrefusion i resten af 2020. Det omfatter alle arbejdsgivere, der har elever på skoleophold - også det offentlige. Arbejdsgiverne får dækket den fulde medarbejderomkostning for elever på skoleophold.

”Dermed kan ingen sige, at det koster penge, at have elever. Det er et vigtigt tiltag i pakken, der giver et stort skub til skabelsen af flere praktikpladser - også for ernæringsassistentelever. Dem er der i den grad brug for, da manglen er stor”, siger Ghita Parry.

Midler til rekruttering

Der er også afsat midler til initiativer, der er målrettet de betydelige rekrutteringsudfordringer, der er til velfærds- og serviceuddannelserne. Det må også gælde ernæringsassistenterne og pege på langsigtede løsninger til fordringen med for få lærepladser.

”Det er en alt i alt en god trepartsaftale. Nu skal vi have arbejdsgiverne indgå flere aftaler til ernæringsassistenterne. Det vil jeg følge tæt, for vi får bruge for dem på fremtidens arbejdsmarked”, siger Ghita Parry.

 

Private virksomheder

Bemærk, at det KUN er private virksomher, der kan søge løntilskudsordningen, som også er omtalt i aftalen, og gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

(Redigeret: 17.06.2020)