Nye PB-uddannelser skal være bedre

- Vi har været stærkt engagerede i arbejdet med at justere uddannelserne. Vores klare mål har hele tiden været, at når uddannelserne skulle laves om, så skulle det være til det bedre. De nyuddannede skal kunne matche et arbejdsmarked i forandring og det kræver også en skarp profil, siger Ghita Parry.

Læs vores høringssvar til PBES her. 

Det er Uddannelses- og forskningsministeriet, der har sat arbejdet med nye uddannelser for professionsbachelorer på sundhedsområdet i gang. Justeringen af uddannelserne indeholder dels en ændret struktur i uddannelserne, dels en justering af mål for læringsudbytte beskrevet som viden, færdigheder og kompetencer. Kost & Ernæringsforbundet har sammen med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne været med i flere arbejdsgrupper, der har bidraget til de nye bekendtgørelser.

Læs vores høringssvar til PB, global nutrition and health her.

Alle bør have autorisation

En af de ting Kost & Ernæringsforbundet er bekymret for, er spørgsmålet om autorisation på studieretningen ’sundhedsfremme og diætetik’. Det spørgsmål er stadig uafklaret.

- Vi har sagt, at alle på den studieretning bør have autorisation. Hvis de ikke får det, vil man de facto dele den studieretning op i to, hvor nogle får og andre ikke får. Autorisationen er afgørende for adgangen til det arbejdsliv mange studerende drømmer om, og derfor har det været – og er det stadig – en topprioritet for os, at det lykkes, slår hun fast.

Spørgsmålet om autorisation er foreløbig skudt til hjørne: Uddannelses- og forskningsministeriet sætter efter justeringen gang i en proces, der skal afklare den fremtidige udmøntning af autorisation på studieretningen. En proces Kost & Ernæringsforbundet ser frem til at deltage i.

- Opsplitningen i to er ikke befordrende for nogen, lyder det kontant fra Ghita Parry.

Træder i kraft til august

De nye bekendtgørelser forventes udstedt i maj 2016 og træder i kraft i august 2016. Det betyder, at studerende, der optages på én af de nævnte uddannelser i sommeren 2016, vil læse på den nye uddannelse. Studerende, der allerede er optaget på en af uddannelserne, vil som udgangspunkt blive overflyttet til den nye uddannelse i sommeren 2017. De præcise rammer for overgangsordning fastlægges i studieordningen.

Læs vores høringssvar her

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. 

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor i global nutrition and health