Nye regler for sygedagpenge

Fra 1. juli 2014 er alle sygemeldte sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Hvis du ikke længere kan få sygedagpenge efter fem måneders sygdom, kan du overgå til et jobafklaringsforløb. Dette sker dog kun, hvis du fortsat er ude af stand til at arbejde. Økonomisk betyder det, at du - uden tidsbegrænsning - er sikret en indkomst, der svarer til kontanthjælp. Beløbet er uafhængigt af ægtefælles/ samlevers indkomst og formue. 

I et høringssvar tidligere på året, pegede vi via FTF og LO netop på, at det er en urimelig forskelsbehandling af syge. Derfor lød forslaget fra fagbevægelsen, at man helt afskaffede den såkaldte varighedsbegrænsing, der betyder, at man ikke kan blive ved at få sygedagpenge i et langt sygdomsforløb. 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, så kontakt os endelig. 

Kilde