Nye retningslinjer for cafeer, kantiner, restauranter og detailhandlen

Hvordan du helt konkret indretter dit arbejde og din arbejdsplads eller virksomhed, kan du læse mere om i følgende vejledninger:

Retningslinjer for restauranter og caféer 

Retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner 

Retningslinjer for udvalgsvarebutikker i detailhandlen 

Retningslinjer for kontorarbejdspladser 

Retningslinjer for produktionsvirksomheder 

Cases og best practice til produktionsvirksomheder 

Retningslinjer for praksissektoren fx kliniske diætister 

Fødevarestyrelsen opdaterer løbende mere konkrete og handlingsorienterede retningslinjer for udvalgte sektorer her.

Arbejdsgiverne opfordres til at inddrage medarbejderne og tillidsvalgte i planlægningen af de konkrete tiltag.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der skal være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for alle personer samt en væsentlig opmærksomhed på rengøring og desinfektion samt hyppigt at afspritte håndtag, vandhaner og andre berøringsflader.
   
 • Der bør som udgangspunkt minimum være en meters afstand mellem personer.
   
 • Der bør dog som udgangspunkt minimum være to meters afstand mellem personer i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.
   
 • Kantiner og andre spiselokaler indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, en meters afstand målt fra midten af stolen (fra næsetip til næsetip) samt afstandsmarkering ved betalingsstationer.
   
 • Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der kan fx lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.
   
 • Ved buffetservering i institutioner, skoler, kantiner, cafeer, restauranter mm. skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.
   
 • Køkken- og serveringspersonale skal overholde normale regler for fødevarevirksomhed. Der er som »udgangspunkt ikke behov« for at bruge handsker i køkkenet.
   
 • Personale, der er syge eller har milde symptomer, der kan tyde på Covid-19 bør ikke møde på arbejde, og der skal opsættes skilte med information om, at folk, der har symptomer, bør isolere sig i hjemmet - gerne på flere sprog.
   

Kost og Ernæringsforbundet er i løbende dialog med myndighederne om alle retningslinjerne, og derfor opfordrer vi medlemmerne til ikke at tøve med at sende forbundet spørgsmål eller tanker til de nye retningslinjer.
Disse vil blive taget med i dialogen med myndighederne, så retningslinjer og arbejdsgange kan foregå forsvarligt og effektivt til glæde og gavn for ansatte og gæster.