Nye typer medlemskaber

Som medlem af forbundet skelnes mellem ’Fuldt medlemskab’ med fulde rettigheder og ’professionsmedlemskaber’, som er et interessefællesskab, der giver adgang til vores professionsfaglig viden, fagblad og netværk, men ikke til fx at få juridisk rådgivning, hjælp til lønforhandling og andre fagforeningsydelser, som man har ret til med et ’fuldt medlemskab’.

De forskellige typer professionsmedlemskaber

Professionsmedlemskaberne er opdelt i interessemedlemskaber og virksomhedsmedlemskab:

  • Interessemedlemskab A: Er for pensionister og efterlønnere.
     
  • Interessemedlemskab B: Hed tidligere ’passivt medlemskab’. Det er for de medlemmer, som har en kost- og ernæringsfaglig uddannelse, men som fx ikke arbejder inden for professionsfeltet, har et arbejde, der forudsætter medlemskab af en anden fagforeningen eller bor og arbejder i udlandet.
     
  • NYT: Interessemedlemsskab C: Er helt nyt. Det kan tegnes af alle, der ikke har en kost- og ernæringsfaglig uddannelse, der berettiger til et fuldt medlemskab, men som arbejder inden for kost, ernæring og sundhed, eller har interessen herfor, og gerne vil være en del af det professionsfaglige fællesskab. Det kan fx være sygeplejersker, fitnessinstruktører, socialrådgivere, pædagoger eller ufaglærte.
     
  • NYT: Virksomhedsmedlemskab: Er helt nyt. Det kan tegnes af små eller store virksomheder, organisationer eller selskaber, der ønsker at støtte forbundet økonomisk og have en professionsfaglig tilknytning.

 

De nye professionsmedlemskaber trådte i kraft til generalforsamlingen 28. maj 2016.