Nye uddannelser i fremtiden

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bebudet et udviklingsarbejde om de sundhedsfaglige professionsbachelorers (PB) uddannelser. Til det arbejde hører ministeriets rapport om det såkaldte ’Uddannelsesfremsyn’. Rapporten viser, at fremtidens sundhedsprofessionelle i højere grad end nu skal arbejde tværfagligt, helhedsorienteret og tilpasset den enkelte borger og patient.

Kost & Ernæringsforbundet kom i oktober via Sundhedskartellets rapport ”Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle” frem til netop disse og andre pointer. Udviklingsarbejdet går nu – med baggrund i både ministeriets og Sundhedskartellets rapport – i gang. De faglige organisationer bliver sammen med KL og Danske Regioner inviteret til at deltage i det videre arbejde.

Læs mere om Sundhedskartellets rapport her.
 

Kilde