En samlet profession, en fælles fremtid, én organisation

De kliniske diætister har meget at byde på, og ernæring som indsats er gennem de sidste år for alvor kommet på den politiske dagsorden – fra initiativer mod underernæring, satspuljen om tværfaglige ernæringsteam til indskærpelsen af delegereringsretten af grønne recepter. Men kliniske diætisters arbejde kan og bør få endnu større opmærksomhed på arbejdspladserne og blandt politikerne i regioner, kommuner og på Christiansborg – til gavn for borgerne.  

Derfor har de to formandskaber fra henholdsvis Foreningen af Kliniske Diætister og Kost & Ernæringsforbundet formuleret en fælles vision om et fremtidigt partnerskab i én samlet organisation, der kan sikre større politisk og faglig gennemslagskraft og mere styrke til at varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Listen med strategiske fordele er lang.

”Vi har et klart ønske om at skabe en endnu stærkere faglig diætist-profil i fremtiden. Derfor er vi gået sammen med Kost & Ernæringsforbundet om denne vision, som bl.a. vil betyde oprettelsen af et ’Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD’ som en del af Kost & Ernæringsforbundet. Det giver meget større politisk og faglig gennemslagskraft i ministerier, myndigheder og styrelser, at vi samler diætisterne ét sted ” fortæller Mette Pedersen formand for Foreningen af Kliniske Diætister.

”Denne vision er en win-win situation for begge nuværende organisationers medlemmer. Hvis vi samler alle ernæringsprofessionelle i én fælles organisation, kan vi sammen udvikle både det snævre diætistfællesskab og det bredere professionsfællesskab. Gør vi tingene sammen, står vi stærkere overfor arbejdsgivere, politiske beslutningstagere og myndigheder.” fortsætter Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Begge formandskaber ser nu frem til, at visionen sættes til debat, inden de øverste politiske fora i de to organisationer skal træffe beslutning, om visionen skal blive til virkelighed. Det sker på ekstraordinære generalforsamlinger i maj 2018 hos både Foreningen af Kliniske Diætister og Kost & Ernæringsforbundet. En ny fælles organisation ventes tidligst at kunne blive en realitet i oktober 2018.

 

Nedenfor kan du læse mere om visionen:

 

En samlet profession, en fælles fremtid, én organisation

 

Vi ønsker;

at samle alle ernæringsprofessionelle i en fælles organisation, i en fælles fremtid.

at sikre en stærk diætist-profil via oprettelsen af et Fagligt Selskab af Kliniske Diætister – FaKD – i Kost & Ernæringsforbundet.

at sikre øget politisk og pressemæssig gennemslagskraft, ved at være forenet i en fælles organisation.

at dele kontor og services.

at sikre en stærkere forhandlingsposition overfor arbejdsgiverne bl.a. fordi FaKD via K&E bliver del af Sundhedskartellet.

 

Dét gør vi, fordi;

… det giver størst mulig indflydelse med ”mange medlemmer i ryggen”

… det giver ”muskler” til at højne den faglige profil

… det giver bedre mulighed for branding af stærke ernæringsfaglige fag

… det giver større politisk og faglig gennemslagskraft i ministerier, myndigheder og styrelser

… det styrker forhandlingspositionen overfor arbejdsgivere lokalt bl.a. med et forenet tillidsrepræsentant-korps, der kan arbejde for medlemmernes vilkår

… det forener indsatsen for bæredygtige rammer om det moderne arbejdsliv eksempelvis stressforebyggelse

… det skaber de bedste forudsætninger for medlemsservice af høj kvalitet qua ét samlet sekretariat

… det styrker forskning og bedre viden om praksis på det ernæringsprofessionelle felt

… det styrker efteruddannelsesmulighederne

… det styrker en ny organisations vedvarende fokus på at udvikle både det snævre diætistfællesskab og det bredere professionsfællesskab, at gøre det sammen

 

 

                                                 Foreningen af Klinisk Diætister og Kost & Ernæringsforbundet, 12. januar 2018

 

 

 

 

- Privat gruppe -