Nyt fra forhandlingsområdet: Sygdom

Konkret gik anklagen fra arbejdsgiveren på, at det var: ”udsigtsløst at en given person kunne nedbringe sit sygefravær” og derfor blev vedkommende opsagt. Dommen gik dog imod arbejdsgiveren, da personen frem mod sin afskedigelse havde formået at nedbringe sit sygefravær, og det kunne dermed ikke påvises, at det var ”udsigtsløst” for personen, at kunne nedbringe sit sygefravær.

Læs dommen her: http://www.arbejdsretten.dk/media/1111756/fv2013.0187a.pdf

Men hvad betyder det så for dig som tillidsrepræsentant?

Overordnet set, skal du selvfølgelig altid forsøge at modarbejde en eventuel fyring, og i stedet forsøge at hjælpe den konkrete person tilbage på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på sygdommens karakter, og hvordan sygdomsforløbet har udviklet sig. Det kan godt være, personen har været meget syg tidligere i sit ansættelsesforløb, og måske endda fået advarsler for det. Men er det begyndt at gå den rigtige vej, og er de nye fraværsperioder af en anden årsag end de tidligere, kan denne sag bruges som argument for at fraråde ledelsen at skride til fyring, og i stedet forsøge at hjælpe den konkrete person tilbage på arbejdet.