Nyt logo for fremtiden

De seneste års udvikling i uddannelserne og på det kost- og ernæringsfaglige arbejdsmarked har resulteret i en ændret medlemssammensætning i forbundet. Medlemmer har nye kompetencer og nye ønsker til job og udviklingsmuligheder. Og dermed også andre krav til forbundet. Det viser flere analyser, som Kost og Ernæringsforbundet har gennemført de seneste år.

En stærk profession

I 2014 blev professionen − i øvrigt for første gang − kortlagt, og det viste sig, at kost- og ernæringsfaglige har en finger med i spillet inden for overraskende mange jobområder. Kortlægningen viste samtidig professionen som et samlet hele og var med til at understrege, at alle står stærkest, når der samarbejdes på tværs f.eks. mellem madhåndværkerne og de, der vejleder og har patientkontakt, med den administrative ledelse mv.

Billedet af en samlet − og stærk − profession gik igen i analysen af det fremtidige arbejdsmarked i 2017. Den understregede, at medlemmerne besidder en bred vifte af kompetencer − bredere end tidligere, men også at der er et behov for at synliggøre kompetencerne og måske endda række ud efter flere, hvis de vil lægge billet ind på de mange nye jobmuligheder, der er oplagte for professionen at varetage på fremtidens arbejdsmarked. Og det vil de, viser erfaringerne.

− Analyserne og vores medlemstilfredshedsundersøgelse samt en hverdag med kontakt til medlemmer med mange forskellige typer job havde op til generalforsamlingen i 2016 inspireret hovedbestyrelsen til at arbejde med forbundets værdigrundlag. Det viser blandt andet, hvilke ambitioner vi har på medlemmernes vegne. Derfor var det også et helt naturligt næste skridt at spørge sig selv, om forbundets logo og øvrige identitet pegede ind i fremtiden og kunne bakke op om alle kost- og ernæringsfaglige kompetencer, siger Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

Og svaret var nej.

− Hovedbestyrelsen satte derfor gang i arbejdet med et nyt logo, et nyt slogan og en kernefortælling, som alle medlemmer på tværs af job og uddannelser kan spejle sig i. Det, synes vi, er lykkedes. og vi håber, at medlemmer er enige.

Det hele på en tallerken

Det betyder, at Kost og Ernæringsforbundet nu kan tage afsked med det gamle logo, gryden, der − i forskellige udformninger − siden 1952 har været symbolet på medlemmernes virke. Og byde velkomment til et nyt logo, der består af tre gange to ringe tegnet ind i forbundets navn.

Ringene kan symbolisere fællesskabet omkring mad og måltider og den viden om råvarer og kvalitet, ernæring og sundhed, der ligger bag. Men de kan også ses som tallerkner − dagens tre hovedmåltider. Tallerknerne tegnes som regel grønne, som symbol på et bæredygtigt måltid.

Under logoet står forbundets nye slogan ‘Sundhed er en ret’ − hvor ret også kan forstås helt bogstaveligt som en rettighed. Alle skal have mulighed for at leve sundt.

Kernen er faglig

‘Sundhed er en ret’ er samtidig titlen på forbundets nye kernefortælling. Den tager afsæt i forbundets værdigrundlag og fortæller helt kort, hvad der er kernen i medlemmernes fag og arbejde. Du kan læse den her:

Sundhed er en ret

Sund kost og god ernæring er fundamentalt for, at mennesker kan vokse op, udvikle sig og trives.

Det er bogstaveligt talt en livsvigtig opgave at give borgerne den rette sammensætning af velsmagende og nærende mad.

De fleste danskere møder vores medlemmers faglighed igennem hele livet. Alle fra børnene i institutionerne, de syge på hospitalerne, de travle på farten og de ældre på plejecentrene har glæde af vores ekspertise, produktudvikling og faglige engagement.

Vi ved, at mad kan mere end at mætte, og vi udvikler og bruger dokumenteret viden til at hjælpe, forebygge og behandle. Vi lader os ikke spise af med flygtige trends eller hurtige løsninger, men beviser hver dag, at det kræver fagfolk at skabe trivsel og sundhed gennem kosten.

I Kost og Ernæringsforbundet ønsker vi et sundt og vitalt samfund, hvor alle får de bedste betingelser for at udfolde sig. Derfor er vi hver dag, året rundt stolte over at bidrage med sundhed, styrke og livskvalitet til danskere i alle aldre.

En ny palette

Valg af farver og skrifttyper kan også være med til at give et forbund sin identitet. Begge dele kan bidrage til at give hjemmeside, tryksager og andet materiale et genkendeligt præg.

FAKTA
 

Forbundets værdigrundlag
www.kost.dk/gf16

Professionsrapporten
www.kost.dk/profiler

Om analysen af fremtidens arbejdsmarked
www.kost.dk/et-kik-i-krystalkuglen

Uddrag af medlemstilfredshedsundersøgelsen
www.kost.dk/medlemstilfredshed