Nyt mærke viser indsats mod spild

Masser af spild

I 2012 anslog Nordisk Ministerråd, at spildet i de danske storkøkkener var omkring 40 procent.

Mange køkkener har siden da arbejdet på at begrænse spildet i alle led af produktionen. Eksempelvis i forbindelse med en omlægning til økologisk produktion.

Refood label

Nu får køkkenerne mulighed for at skilte med indsatsen. Et nyt mærke, refood label, viser at der tænkes i at begrænse spildet.

Mærket kan opnås, hvis køkkenet sætter ind på mindst tre fronter for at begrænse spildet og i øvrigt er med i en genanvendelsesordning.

Vision om bæredygtighed

Mærket bygger på tillid og en fælles mission om bæredygtighed, og det betyder, at der ikke føres kontrol med, om køkkenerne lever op til mærkets betingelser.

Bag mærket står blandt andet Stop spild af mad og Landbrug & Fødevarer.

Mærket er gratis og kan søges på Refoods hjemmeside, hvor der også er gode råd mod madspild.

Kilde