Nyt om vaccineprogrammer

På grund af en forsat begrænset mængde vaccinedoser skal der ske en prioritering indenfor gruppen. Kriterierne for vaccine er tæt fysisk borger- eller patientkontakt.

Personale uden tæt fysisk kontakt, såsom teknisk og administrativt personale, samt sundhedspersoner i funktioner som ikke kræver tæt fysisk kontakt, og hvor det er muligt at holde afstand, såsom praktiserende psykologer og kliniske diætister, er dermed ikke omfattet.

Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal vurdere og prioritere relevant personale jf. Sundhedsstyrelsens kriterier, herunder indsamle liste med cpr-numre på personale, der ønsker vaccination.

Det betyder, at alle selvstændige, som møder kriterierne, selv skal indberette sig og for ansatte skal det ske gennem arbejdsgiver. Studerende og vikarer er også omfattet, og skal vurderes på samme måde som det faste personale.

Vaccinationerne forventes gennemført i uge 8 og 9. Når man er registreret, vil man modtage en besked i e-boks, hvorefter man selv kan booke tid til vaccination på et regionalt vaccinationssted.

De kommunalt og regionalt ansatte følger den proces, som er fastlagt af den enkelte kommune og region, og bliver registreret via deres arbejdsgiver, der indsender personalelister til Statens Serums Institut.

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Det vil sige, at forsamlingsforbuddet ikke gælder her. Men vigtigt at være opmærksom på at den nye afstandsanbefaling kan have betydning for hvordan venteværelset er indrettet.

Kost og Ernæringsforbundet er i kontinuerlig dialog med myndighederne for en plan for, hvornår sundhedspersoner uden tæt fysisk borger- og patientkontakt vil blive tilbudt vaccine.