Økologi: Tre partier siger nej til 60 %

Alternativet, Christian Poll

Ja. Men det skal højere op end de 60 %. Hele den offentlige sektor bør gå foran i den økologiske omstilling, så dvs. tæt på 100 % i løbet af en kortere årrække.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Det er et vigtigt element at sikre, at det offentlige forbrug belaster miljø og natur så lidt som muligt. Indkøb af økologi er også en naturlig del af en offentlig indkøbsstrategi, hvor den grønne omstilling styrkes, da en stabil efterspørgsel fra de offentlige køkkener efter økologiske produkter er vigtigt for omstillingen til økologi.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja. Det er vigtigt at fremme økologi hvor det er relevant som f.eks. skolemad.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Nej. KD ønsker at give mere frihed til de enkelte kommuner og institutioner. Dette betyder også, at et valg om at satse på en økologisk profil må være en lokal beslutning. Staten skal ikke pålægge kommunerne forhøjede indkøbs-udgifter til fødevarer, i en tid, hvor mange kommuner skærer dybt i basale velfærdsydelser.

Liberal Alliance, Mette Bock

Nej. Vi lægger vægt på det kommunale selvstyre. Det må afgøres af institutionerne selv.

Radikale, Ida Auken

Ja.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Ganske enkelt fordi den økologiske produktion bliver større og kemikaliebelastningen af fødevarer mindre. Det offentlige skal gå foran i indsatsen. Og så udbredes kendskabet til økologi også på denne måde.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja. Som jeg også kom ind på i mit svar på spørgsmålet Støtter du regeringens og VKO's mål om en fordobling af det økologisk dyrkede areal i 2020 (til ca. 15 % af landbrugsarealet)? [LINK]

Venstre, Erling Bonnesen

Nej. Venstre mener, at økologiindsatsen kan prioriteres bedre. Fokus bør i stedet være på at skaffe økologerne ordentlige rammevilkår for deres produktion. Regeringens mål om 60 % økologiske varer i offentlige køkkener vil være dyrt, og vil sende arbejdspladser ud af landet ved at øge importen af udenlandsk økologi.

 

Tjek økovalg.dk

Læs mere om partiernes holdninger til økologi på www.økovalg.dk