Økonomisk støtte

Uddannelsesstøtte

Hvis du overvejer at tage en uddannelse, eller du vil efter- eller videreuddanne dig, kan det være svært at passe et job samtidigt.

Men selv om du uddanner dig, har du mulighed for at få en indtægt i form af økonomisk støtte. Du kan læse mere om mulighederne her på siden.

Muligheder for økonomisk støtte

Der er flere muligheder for at få støtte til uddannelse. Støtten afhænger af, hvilken uddannelse, du vælger:

 1. Arbejdsgiveren
  Det er oplagt at undersøge, om du kan få uddannelsen betalt af din arbejdsgiver.
  I den forbindelse er det naturligvis klogt først at undersøge, hvilke muligheder der er for at få støtte i det offentlige system – mere om det neden for. Det kan gøre det nemmere for dig at få mulighed for at uddanne dig, fordi arbejdsgiveren eller du selv modtager økonomisk støtte. Måske kan den økonomiske støtte også gøre det nemmere for dig at være væk fra arbejdspladsen, fordi det kan give mulighed for at få en vikar.
 2. Voksen og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
  VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau – for eksempel ernæringsassistent. Betingelserne for at få VEU-godtgørelse er forskellige, alt efter om du er ledig, i beskæftigelse, eller om du er selvstændig erhvervsdrivende.
 3. Statens Voksenuddannelsstøtte (SVU)
  SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du ikke få SVU.
 4. Statens uddannelsesstøtte (SU)
  Hvis du ønsker at starte på en ny uddannelse i det ordinære uddannelsessystem – på enten bachelor eller kandidatniveau – og selv skal finansiere uddannelsen, kan du få SU efter en klippekortsmodel.