Økonomiske forhold

Økonomi og budget

Du bør oprette en erhvervskonto i din bank og eventuelt også en kassekredit. Du bør også udarbejde et realistisk budget. Der er hjælp til budgetlægning på virksomhedsguiden.dk - skabeloner

Det anbefales også, at du undersøger, om der er mulighed for tilskud til opstart af virksomhed. Med mellemrum vedtager Folketinget tilskudsordninger.

Når du skal udregne dit honorar eller pris på din ydelse, skal du huske, at du også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension, ferie, transport, som man automatisk får som lønmodtager. Kost og Ernæringsforbundet kan vejlede dig, når du skal finde den rigtige pris. Du skal vælge design på din faktura. Hvis du selv bogfører gennem et regnskabsprogram fx www.e-conomic.dk , kan du vælge en faktura herfra. Du kan også selv udforme én i Excel eller Word.

Pension

PKA er det pensionsselskab, som overenskomstansatte medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet har pensionsordning i. PKA udbyder også pensionsordninger for selvstændige på samme gunstige vilkår som overenskomstansatte, fx skal du ikke aflevere helbredsoplysninger. 

PKA har et tilbud til selvstændige og freelancere, der er medlem af Kost og Ernæringsforbundet, hvor du kan vælge pension efter dine behov - du bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales og du kan ændre eller stoppe indbetalingerne fra måned til måned. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler at også selvstændige tegner pensionsordning gennem PKA.

PKA står for al rådgivning vedrørende pension i PKA. Du kan ringe til dem på 39 45 45 40 eller læse mere her

Regnskab og bogføring

Det kan være en god støtte at få rådgivning af en revisor i opstartsfasen. For nogle er det kun nødvendigt med en revisor til at gennemgå og kontrollere årsregnskabet.

Der findes en række tilbud til mindre virksomheder, der selv ønsker at stå for bogføring og momsregnskab. Fx kan man i www.e-conomic.dk få adgang til et system, så man selv kan udføre alt regnskabsarbejde. Firmaet tilbyder også gratis rådgivning og kurser. Det månedlige gebyr bliver større, desto flere ydelser du ønsker. Men det er muligt at udføre al regnskabsarbejde i en lille virksomhed og endda udarbejde regnskab for 99 kr. + moms pr. måned.

Skat og moms

SKAT holder løbende infomøder for kommende og nye virksomhedsejere. Kost og Ernæringsforbundet rådgiver ikke i skatte- og momsspørgsmål. Vi henviser til din revisor, hvis du ikke kan få svar hos SKAT. 

Inkasso og tvister

Betaler dine kunder ikke til tiden, kan Kost og Ernæringsforbundet rådgive dig med at formulere rykkerbreve. Egentlige retssager som fx erstatningssager ligger uden for forbundets rådgivning til selvstændige. Vi kan dog rådgive om tvister, der er egnede til at løse mellem parterne.

Barsel

Som selvstændig har du også ret til barselsdagpenge. Læs mere på www.borger.dk under barselsorlov for selvstændige.

Sygedagpenge

Som selvstændig har du også ret til sygedagpenge under visse betingelser og efter 14 dages sygdom. Du kan dog forsikre dig, så du kan få sygedagpenge fra første sygedag. Læs mere på www.borger.dk under sygedagpenge for selvstændige.

Feriepenge

Du har som selvstændig ret til at hæve optjente feriepenge fra et tidligere lønmodtagerjob, hvis du afholder ferien.