Økonomiske konsekvenser af dysfagi hos ældremedicinske borgere

Projektet har fundet sted på Regionshospital Nordjylland samt i kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.
Konklusionen er ganske tydelig. Borgere med dysfagi er i gennemsnit ca. 37 % dyrere på hospitalet og 33 % dyrere i kommunerne end borgere uden dysfagi. 
Økonomi er en ting i den store ligning. Den anden faktor er menneskelig livskvalitet. Her er der nemlig også meget at hente, da borgere med dysfagi typisk har lavere funktionsevne, hvilket er naturligt, da de ikke får tilstrækkeligt at spise og drikke. Den lave funktionsevne betyder, at der kan være behov for ekstra hjælp og pleje i hjemmet.

”Dette projekt viser, at det giver rigtig god mening, at kommuner og hospitaler øger deres fokus på dysfagi. Der er både rigtig mange penge at spare og forhøjet livskvalitet at hente, ved strukturelt at sikre, at rette borger får rette hjælp – og nok af rette mad”, lyder det fra Ghita Parry, formand i Kost & Ernæringsforbundet.

I projektet blev borgere indlagt på Ældremedicinsk Afsnit på Regionshospital Nordjylland undersøgt for dysfagi af ergoterapeuter tilknyttet afsnittet. Ved tegn på dysfagi blev borgeren og eventuelle pårørende vejledt i forhold til kostens konsistens, hensigtsmæssige siddestillinger og mundhygiejne.

Inden udskrivelsen blev der udarbejdet en genoptræningsplan, og borgeren blev kontaktet af en kommunal ergoterapeut og diætist efter udskrivelsen. På baggrund af projektets resultater anbefales

  • at der bør være øget fokus på at forebygge dysfagi
  • at kommunerne bør have fokus på at behandle borgere med dysfagi med f.eks. træning og specialkost
  • at hospitalerne bør screene ældre patienter for dysfagi
  • at hospitalerne bør sikre en fyldestgørende overlevering ti kommunerne, når borgere med dysfagi udskrives
     

Læs rapporten her