Også stram økonomi næste år

Pengeposen til kommuner og regioner er ikke prangende, og produktiviteten på sygehusene skal øges med to procent.

Dialog, tillid og samarbejde

Til gengæld har de offentlige arbejdsgivere formuleret syv principper for ’god arbejdsgiveradfærd’. Den offentlige sektor skal moderniseres, mener Regeringen og regionerne. Med baggrund i den tillidsreform, som KL, FTF, Akademikerne og OAO indgik sidste år, har de formuleret syv principper for god arbejdsgiveradfærd. Kodeordene er dialog, tillid og samarbejde om at nå kerneopgaver og mål. De syv principper er:

  1. Tydeligt opgave- og budgetansvar
  2. Styring på mål og resultater
  3. Politisk ansvar og decentralt ledelsesrum
  4. Viden er grundlaget
  5. Fælles ansvar for nytænkning og effektivisering
  6. Samspil om vækst og velfærd
  7. Inddragelse og samspil med borgerne

Løb stærkere på sygehusene

Aktiviteten på sygehusene skal også stige med to procent – en stigning regionerne regner med at hente ved hjælp af højere produktivitet. Medarbejderne skal altså også løbe stærkere næste år og det risikerer selvfølgelig at gå ud over kvaliteten.

Anlægsbudgettet i regionerne lyder 7 mia. kroner afsat til anlæg i 2015. Det ser ud af meget, men med flere supersygehuse på vej, kan pengene hurtigt få ben at gå på.

Effektivisering og millioner til forebyggelse

Kommunerne får med aftalen tilført ekstra 350 millionerne kroner til sundhedsfremme og forebyggelse. Et af målene er, at bringe antallet af genindlæggelser ned. Også kommunerne skal effektivisere og udnytte ressourcerne bedre. Her er formålet dog, at de penge, man sparer, i stedet skal gå til den borgernære service.

Hvert år forhandler regeringen – med finansministeren i spidsen – med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om de økonomiske rammer for det kommende år.

Kilde