Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

OK11 - resultater til medlemmerne

Hvad synes du om, at nogle af dine kolleger i fagbevægelsen har været ude og sige, at udsigten til lønstigninger er meget dårlig?

– På begge sider af forhandlingsbordet er vi udfordret af de økonomiske vilkår i samfundet. Det er en udfordring, der kalder på dygtighed, kreativitet og forhandlingsvilje. Egenskaber som Sundhedskartellet mestrer til fulde.

– Desuden betyder reguleringsordningen, der sørger for, at de offentlige og private lønninger følges ad, at vi denne gang som udgangspunkt skylder arbejdsgiverne penge, fordi offentligt ansatte har fået større lønstigningerne end de private.

– De to ting betyder, at medlemmerne efter alt at dømme må se frem til et smalt resultat, siger Ghita Parry.

Hvad er den store udfordring?

– Jeg synes, arbejdsgiverne virkelig går til stålet ved denne overenskomstforhandling. Pengekassen er smækket i, og de forsøger at forringe nogle af de rettigheder, vi tidligere har kæmpet hjem. Men vi bider os fast i bordkanten og forhandler videre.

– Som medlem af Sundhedskartellets forhandlingsdelegation går jeg til OK11 forhandlinger med tre formål for øje: at få resultater hjem til medlemmerne, at forsøge at afværge nogle af de mest voldsomme krav fra arbejdsgiverne og endelig at lægge spor til næste overenskomstforhandling. Sundhedskartellet har en glimrende formand, der kan tale, så arbejdsgiverne lytter. Det er værdifuldt for alle Sundhedskartellets medlemmer, siger Ghita Parry.

Hvad er risikoen for, at medlemmerne kommer til at gå ned i løn på grund af reguleringsordningen?

– Vi står midt i forhandlingerne, og lige nu er det umuligt at sige, hvordan det ender, og hvor meget reguleringsordningens negative udmøntning vil påvirke lønnen i den kommende overenskomstperiode. Men ingen skal være i tvivl om, at der arbejdes på højtryk for at skabe resultater til medlemmerne. Ansatte i samtlige 11 organisationer i Sundhedskartellet knokler sammen med Sundhedskartellets ansatte for at forberede forhandlingerne bedst muligt. De arbejder virkeligt for sagen, kan jeg sige.

Har lønforbedringer ikke en vis betydning?

– Løn er selvfølgelig et vigtigt element i overenskomstforhandlingerne, men ikke det eneste. Forbundets medlemmer har også peget på områder som kompetenceudvikling, seniorordninger og bedre pension. Det handler ganske enkelt om løn hele livet, om faglig og professionsrettet udvikling og det gode arbejdsliv. Derfor presser vi også arbejdsgiverne for at se, om vi kan opnå resultater på disse områder, siger Ghita Parry.

Hvad kan medlemmerne forvente, der kommer ud af OK11?

Jeg skelner mellem to slags resultater: forhandlinger, afværgeresultater, hvor arbejdsgivernes forsøg på at forringe tidligeren opnåede rettigheder er taget af bordet. Og egentlig resultater som forbundet og Sundhedskartellet har gjort alt, hvad der var muligt, for at hive hjem til dem. Kost og Ernæringsforbundets medlemmer er realistiske og kender den økonomiske situation i Danmark, siger formanden.