OK13: Krav på statens område

Krav til staten

Kost & Ernæringsforbundet har igennem CFU, Centralorganisationernes Fælles Udvalg, udvekslet OK13-krav med arbejdsgiverne i staten.

Kost & Ernæringsforbundet har eksempelvis følgende generelle krav

  • Generelle lønstigninger til alle og fastholdelse af reguleringsordningen
  • Kompetenceudvikling
  • Styrkelse af samarbejdet i MED-udvalg
  • Aftaler om samarbejde og TR tilpasses en tid med udbud, konkurrenceudsættelser og geografisk spredte arbejdspladser

Se alle kravene til arbejdsgiverne i staten:

Krav fra CFU

Specifikke krav fra Kost & Ernæringsforbundet

Krav til organisationerne

Arbejdsgiverne i staten fremsætter følgende generelle krav.

  • Forenkling af samarbejdsaftalen og MED-aftalen
  • Lokal løn: Mere fleksibilitet og enklere regler vedr. lokal løndannelse
  • Ændring af arbejdstidsregler
  • Ændring af procedure ved afsked/bortvisning

Alle krav fra arbejdsgiverne:

Krav til CFU

Krav til Kost & Ernæringsforbundet

Smal ramme

Staten lægger op til, at der på grund af krisen i samfundet kun er en smal økonomiske ramme at forhandle om.

Kost & Ernæringsforbundet og CFU går til forhandlingerne med det mål at lønnen skal følge niveauet på de private arbejdspladser. Det sørger reguleringsordningen for, og den går Kost & Ernæringsforbundet og CFU til forhandlingerne for at beholde.  

Ordning afskaffet

Finansminister Bjarne Corydon har som reaktion på kravet om at beholde reguleringsordningen udtalt til pressen, at han ønsker ordningen afskaffet.