OK13: Kravene kommer på bordet

Krav til arbejdsgiverne

Sundhedskartellets har følgede krav til KL og Danske Regioner

 • Generelle lønstigninger til alle
 • Videreførelse af reguleringsordningen
 • Etablering af en tidssvarende stillings- og lønstruktur, der understøtter specialisering, kvalitetsudvikling og effektivitet
 • Indførelse af et nyt trin 17 i Sundhedskartellets overenskomst for ledere, så lige løn for ledelsesarbejde af samme værdi synliggøres
 • Forbedring af Aftale om lokal løndannelse

Derudover kræver Sundhedskartellet, at arbejdsgiveren tager større hensyn til forholdet mellem den ansattes arbejdsliv og familieliv. For at den ansatte kan yde sit bedste, skal der være større tryghed i ansættelsen. 

Sundhedskartellet kræver også bedre forhold for tillidsrepræsentanter.
Du kan læse alle Sundhedskartellets krav her:

Krav til KL

Krav til Danske Regioner 

Arbejdsgivernes krav

Arbejdsgiverne i KL har følgende krav til overenskomstforhandlingerne.

 • Produktiviteten skal øges
 • Der skal være flere arbejdspladser
 • Kommunerne kræver større frihed til at fastlægge rammerne for opgaveløsningen
 • Lederne skal have størst muligt rum til at lede, prioritere og effektivisere 
 • Kommunerne skal være attaktive arbejdspladser uden at være lønførende

Derudover vil KL også lave om i MED-systemet. KL vil have arbejdet i samarbejdsudvalgene gjort enklere og mere effektivt.

KL kræver færre tillidsrepræsentanter, der skal fortsat kunne forhandles løn lokalt, og de ansatte i kommunerne skal have længere arbejdsdage. Det er blot nogle af kravene fra KL.

Du kan læse alle KLs krav her: KL krav

Danske Regioner

Danske Regioner har følgende krav til overenskomstforhandlingerne.

 • De ansatte skal arbejde mere.
 • Lederne skal have et større råderum til at lede og fordele arbejdet.
 • Overenskomsten skal dække en så lang periode som muligt
 • Danske Regioner kræver deres egen grundsats, der gælder for alle ansatte i regionerne
 • MED-systemet skal gøre enklere, så arbejdet i samarbejdsudvalget kan blive mere effektivt.
 • Flere ansættelser skal være korttidsansættelser.

Derudover vil Danske Regioner bruge færre penge til udvikling. De penge, der bliver sparet på den konto skal i stedet bruges på den daglig drift.

Regionerne kræver, at en større del af lønnen skal forhandles lokalt mellem den ansatte og den nærmeste chef.
Du kan læse alle kravene fra Danske Regioner her:

Danske Regioners krav