Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

OK13 skudt i gang

  • Mette Jensen [ T E K S T ] Heidi Lundsgaard [ F O T O ]

Ved Sundhedskartellets møde med tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelser den 31. maj i Odense blev tonen slået an for de kommende forhandlinger for kommunalt og regionalt ansatte.

Fra arbejdsgiverside er der lagt op til øget effektivitet, længere arbejdstid og løntilbageholdenhed. På mødet talte KL og Danske Regioners topforhandlere, Michael Ziegler og Jens Stenbæk, desuden for, at kompetenceudvikling skal være et fælles ansvar, at medarbejderne må dele regningen for kompetenceudvikling med arbejdsgiverne, og at kompetenceudvikling kan foregå på arbejdspladsen. Samtidig luftede KL et krav om, at færre medarbejderrepræsentanter skal have beskyttelse. 

Men ligesom i 2011, hvor det lykkedes Sundhedskartellets organisationer at forpligte arbejdsgiverne på faglig og professionsrettet udvikling, arbejdsmiljø og ligestilling, vil Sundhedskartellet også denne gang danne modvægt til arbejdsgivernes krav og kæmpe for at skabe resultater, lød det fra Sundhedskartellets formand Grete Christensen.

Løn, uddannelse og indflydelse

Sundhedskartellet har derfor sat tre temaer i spil op til OK13.  Løn er det ene.

− Som fagforening har vi altid fokus på løn. Min opgave er at kæmpe for, at medlemmerne kan få en lønudvikling, der ikke udhuler købekraften. Jeg er derfor optaget af, at de midler, der trods alt er, går til generelle lønstigninger til alle medlemmer. Men alene det bliver en svær opgave, sagde forbundets formand, Ghita Parry.

Det andet tema er 'faglighed og professionsudvikling'.

Medlemmerne bliver hele tiden mødt med nye krav, og deres kompetencer skal løftes i takt med udviklingen, lød det fra Sundhedskartellets formand.

Det vil kræve bedre adgang til efter- og videreuddannelse på alle niveauer og en målrettet kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet, f.eks. gennem udvikling af kliniske retningslinjer. Men det betyder også, at der skal balanceres mellem effektivitet og kvalitet fra såvel arbejdsgivere som medarbejdere.

− Går vi ensidigt efter kvalitet, er vi måske ikke effektive nok. Satser vi forkert på effektivitet, ryger derimod kvaliteten, sagde Ghita Parry. Så der skal vi finde en balance i samarbejde med arbejdsgiverne.

Det tredje af Sundhedskartellets temaer er ’arbejdsliv og medindflydelse’. Et tema, der er yderligere aktuelt, efter at en undersøgelse har vist, at medarbejderne og deres repræsentanter ikke tages med på råd, når der træffes vigtige beslutninger. Det skal der laves om på, mener Sundhedskartellet og vil derfor gå efter reel indflydelse til medarbejderne i MED-udvalgene, når der skal forhandles ved OK13.

Hør formandens holdning til OK13

www.kost.dk/ok13 − netnyt 31. maj

Se Sundhedkartellets video om OK13

www.sundhedskartellet.dk − overenskomstfornyelser

INFO:

 

Sundhedskartellets debatoplæg

Alle 11 organisationer i Sundhedskartellet udsender et debatoplæg, der er målrettet kommunalt og regionalt ansatte. Oplægget vil vise, hvilke områder Sundhedskartellet foreslår, der vægtes ved OK13. Debatoplægget lægges på hjemmesiden først i august.

Brug det som inspiration til at drøfte kravene på jeres arbejdsplads, og lav en benhård prioritering sammen med jeres tillidsrepræsentant, inden I sender jeres forslag. Kravsindsamlingen vil foregå elektronisk. Læs side 14.

www.kost.dk/ok13