OK15: Alle krav udvekslet

Løn, pension og bedre balance mellem privat- og arbejdsliv er blandt hovedkravene fra 82.000 ansatte i sundhedsvæsenet ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det står klart efter, at Sundhedskartellet tidligere på ugen offentliggjorde sine overenskomstkrav på vegne af blandt andet Kost & Ernæringsforbundet.

- Sammen med de øvrige medlemmer i Sundhedskartellet er vi helt tæt på patienter og borgere hver eneste dag. Det er klart, at det ansvar skal afspejle sig i lønsedlen, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Konkret stiller Sundhedskartellet blandt andet krav om højere løn, pensionsforbedringer og bedre honorering af såkaldte ulemper, det kan eksempelvis være weekendtillæg i rådighedsvagter.

- Vi har en målsætning om højere pension til alle vores medlemmer. Men vi vil også gerne have mere indflydelse på arbejdet og på hvordan hverdagen skal tilrettelægges ude på arbejdspladserne, fremhæver Ghita Parry.

570.000 offentligt ansatte forhandler skulder ved skulder

Som noget nyt er langt størstedelen af landets offentligt ansatte gået sammen i det nye, store Forhandlingsfællesskabet. Medlemmerne af Kost & Ernæringsforbundet står derfor sammen med over en halv million ansatte i forhandlingerne.

- Det er rigtig vigtigt for os, at holde de store i hånden. Det fællesskab giver os styrke og tyngde, som gør vores krav sværere at modstå for arbejdsgiverne, forklarer Ghita Parry.

Forhandlingsfællesskabet består af 53 medlemsorganisationer og tæller udover kost-, ernærings- og sundhedsfaglige også andre faggrupper som lærere, pædagoger og socialrådgivere. 

Arbejdsgivere: Beskeden ramme

Også på statsområdet er kravene fra begge sider udvekslet. I dag slog finansminister Bjarne Corydon så fast, at det er en beskeden ramme, der er at forhandle om. 

- Det er afgørende for regeringen, at resultatet af OK15 understøtter en ansvarlig økonomisk politik, siger Bjarne Corydon til DR.

I staten forhandler Kost & Ernæringsforbundet via forhandlingsfællesskabet CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg. De reelle forhandlinger begynder i starten af det nye år.

Vores krav

Forhandlingsfællesskabets krav til Danske Regioner

Forhandlingsfællesskabets krav til KL

Sundhedskartellet til Danske Regioner

Sundhedskartellet til KL

Arbejdsgivernes krav

Danske Regioner til Forhandlingsfællesskabet

KL til Forhandlingsfællesskabet

Danske Regioner til Sundhedskartellet

KL til Sundhedskartellet

Moderniseringsstyrelsen til CFU

Kilde