OK15: Er jeg stemmeberettiget?

Du kan stemme om overenskomsten, hvis ...    

  • Du er ansat på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads, dækket af en overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og KL/ Danske Regioner/ Finansministeriet.
  • Du er ansat med løn- og arbejdsvilkår svarende til ovenstående vilkår i form af en tiltrædelsesaftale til Kost & Ernæringsforbundets overenskomst med KL/ Danske Regioner/ Finansministeriet.
  • Du er ansat på en selvejende institution på det kommunale, regionale eller statslige område.
  • Du er elev/ studerende.
  • Du er ledig/ orlovssøgende.
  • Du er dobbeltorganiseret.
  • Du er revalidend.

Og endelig: Husk, at du skal have været registreret medlem i Kost & Ernæringsforbundet pr. 28. februar 2015.