OK15: Forhandlinger med KL om MED og seniordage

Der var dækket op til endnu en forhandlingsrunde i KL, da Forhandlingsfællesskabet fredag eftermiddag under ledelse af Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening og forhandlingsleder for Forhandlingsfællesskabet, tog hul på en ny omgang af forhandlingerne om en overenskomstfornyelse på det kommunale område.

- MED-systemet (MED står for medindflydelse og medbestemmelse, red.) er afgørende for os. Tillidsvalgte repræsentanter for medarbejderne er en forudsætning for det konstruktive samarbejde, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

KL vil gerne afskaffe de såkaldte forhandlingsorganer i MED-systemet. Det er organer,  der nedsættes ved blandt andet større organisationsændringer.

- Vi vil gerne gøre det endnu bedre. Vi vil gerne fornyelse. Derfor har vi også foreslået arbejdsgiverne i KL, at vi tager os tid til at analysere området, så vi sammen kan udvikle det og gøre det bedre, forklarer Ghita Parry og tilføjer, at det lokale samarbejde i MED er et omdrejningspunkt i den danske aftalemodel, som de faglige organisationer kæmper for.

Ønsker flere seniordage

Et andet område, der kort var på bordet ved dagens forhandling, var seniordage. KL vil tilpasse mulighederne for seniordage efter Tilbagetrækningsreformen, der blev vedtaget i Folketinget i 2012.

I reformen forkortes efterlønsperioden gradvist og folkepensionsalderen hæves. Det er en tilsvarende forskydning af muligheden for seniordage, som KL ønsker. Eksempelvis har sygeplejersker i dag mulighed for seniordage, når de er fyldt 60 år.  KL tager udgangspunkt i den mulighed, at der sker en gradvis forskydning til 64 år.

- Vi har helt fra start af i Kost & Ernæringsforbundet rejst krav om flere seniordage til medlemmerne. Det krav står vi sammen om i Forhandlingsfællesskabet – 53 organisationer overfor arbejdsgiverne. Der er vi lidt fra hinanden, men jeg tror på, at vi kan finde en løsning, slutter Ghita Parry. 

Følg med i forhandlingerne på www.facebook.com/forbundet eller på kost.dk/ok15