OK15: Fornuftigt forlig med kommunerne

- Samlet set er jeg tilfreds med resultatet. Som i staten og regionerne var det småt med penge i kommunerne, men vi kan alligevel se frem til generelle lønstigninger på 5,42 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen, red.) over tre år. Det er en procentsats, der betyder, at reallønnen for vores godt 4.000 medlemmer i kommunerne er sikret, siger hun.  

Udvalgte resultater for vores medlemmer i kommunerne

Resultaterne af de specielle forhandlinger er blandt andet:

• Udvidelse af betaling ved døgnarbejdstid (se mere nedenfor)
• Bedre lønforløb for PB'ere i ernæring og sundhed. Efter fire års samlet beskæftigelse løftes de fra trin 5 til trin 6.
• Sundhedsfaglige kandidater får samme vilkår som de øvrige AC-kandidater i kommunerne - bl.a. med en harmonisering af pensionen til 18,30 %. 
• Fælles linjer for tilrettelæggelsen af arbejdstiden på de enkelte arbejdspladser med større hensyn til balancen mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv, kvalitet i opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Harmonisering af arbejdstidsreglerne 

En del af forliget med KL er den aftale om døgnarbejdstid, som Sundhedskartellet, FOA, SL og 3F indgik med KL natten til onsdag. 

- Det var tydeligvis KLs helt store krav. De ville have ensrettet de forskellige arbejdstidsregler på det døgndækkede område i kommunerne. Det var ikke til at komme uden om, helt enkelt. Selvom det kommer de medlemmer til gode, der arbejder om eksempelvis lørdagen, så har det kostet os dyrt. Herefter var der ikke mange penge tilbage til at få dækket alle de krav, vi havde, lyder det fra Ghita Parry.

Hovedpunkterne i delforliget om arbejdstid er:

• Udvidelse af weekendperioden fra kl. 8.00-11.00 (28 %)
• Aftentillæg fra kl. 17 (27 %)
• Omlægning af pension af særydelser (3 % af aften/nat/weekend)
• Omlægning af de særlige fridage

Reguleringsordning med privatlønsværn

Op til forhandlingerne var beskeden fra arbejdsgiverne, at der ikke var noget at give af. 
- Det kan vi nu konstatere, at der var. Det på trods af, at vi måtte sluge Bjarne Corydons privatlønsværn som en del af sikringen af reguleringsordningen. Det er en stikkende rose, mener formanden for Kost & Ernæringsforbundet.

Mekanismerne i ordningen svarer til det statslige område. Det betyder, at medarbejdere får 80% af forskellen mellem privat og kommunal løn, hvis lønstigningerne i det private er højere end i kommunerne. Omvendt slår en negativ forskel – altså hvis stigningen i kommunal løn er højere end i det private – igennem i lønnen med 100%. Samtidig suspenderes positive udmøntninger fra reguleringsordningen i 2016.

Generelle, gode elementer

Udover lønstigningerne peger Ghita Parry på følgende gode elementer:

• En ekstra uges øremærket barsel til fædre. 
• Styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø.
• Op til 10 dages tjenestefrihed ved børns hospitalsindlæggelse
• Et periodeprojekt under titlen ”Fokus på den danske model i kommunerne”. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledere og medarbejderrepræsentanter fungerer - og skal fungere i fremtiden.

Medlemmerne af Kost & Ernæringsforbundet får aftalen til urafstemning medio marts. 

Kilde