Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

OK15 handler da om løn

  • Jeanette Ellen Bauer [ t e k s t ] │ Heidi Lundsgaard [ f o t o ]

Tonen bliver slået an for de kommende overenskomstforhandlinger for kommunalt og regionalt ansatte, da tillidsrepræsentanterne mødes for at debattere med de kommunale og regionale forhandlere.

Samtidig bliver tillidsrepræsentanterne præsenteret for det nye forhandlingsfællesskab, der kommer til at stå bag forhandlingerne ved OK15.

Debat med arbejdsgiverne

Danske Regioners topforhandler, Anders Kühnau, høster klapsalver fra salens mange tillidsfolk, da han erklærer, at der går for meget tid med dokumentation på sygehusene. Ellers er der ikke meget ros til arbejdsgiverne fra tillidsrepræsentanterne denne sommerdag i Fredericia.

KL’s forhandler, Michael Ziegler, møder en spredt brummen fra salen, da han forsøger at mane til beskedne lønforventninger.

− Det er jo det private, der svinger taktstokken, siger Ziegler og henviser til reguleringsordningen, som er den ordning, der sikrer, at lønudviklingen på det private og det offentlige arbejdsmarked følges ad.

Men Sundhedskartellets formand, Grete Christensen, er ikke enig i den betragtning.

− Vi har jo betalt tilbage siden 2008. Så lad os nu bare få skruet lønningerne op. Medarbejderne i den offentlige sektor skal vide, at de er værdsatte. Husk på, at den private sektor ikke kan fungere uden den offentlige sektor, siger hun.

Møde med egne tillidsrepræsentanter

Efter den fælles debat med arbejdsgiverne mødes organisationernes formænd med deres egne tillidsrepræsentanter, og Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry diskuterer forløb og mulige krav til overenskomsten med 66 tillidsrepræsentanter.

En af dem er kostfagligt eneansvarlig Brian Glenn Pedersen. Han er nyvalgt, men har allerede formuleret et par krav. Et af dem ligger hans eget hjerte nær. Han har to ‘ørebørn’, der skal have lagt dræn, og det koster − bogstaveligt talt.

− Hvis jeg skal ledsage mit barn, når det skal opereres hos en ørelæge, så skal jeg selv betale. Men hvis det er på hospitalet, så betaler arbejdsgiver, for så tæller det som en indlæggelse (hospitalsindlæggelse giver ret til tjenestefrihed med løn, red). Det hænger ikke sammen, erklærer Brian Pedersen.

En hurtig undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne placerer mere i løn og seniordage i toppen af listen over mange mulige krav til OK15.

Nyt, stærkt forhandlingsfællesskab

Ghita Parry orienterer tillidsrepræsentanterne om det nye forhandlingsfællesskab mellem Sundhedskartellet og KTO, der tæller 53 organisationer og tæt på 600.000 medlemmer. Målet er mere indflydelse og bedre aftaler.

− Vi kommer med en ny styrke og tyngde, når vi har så mange medlemmer i ryggen. Det vil give os indflydelse og samlet set endnu bedre vilkår for vores medlemmer, forklarer formanden og understreger, at det nye forhandlingsfællesskab ikke er en afløser for Sundhedskartellet, som forbundet hidtil har forhandlet igennem. Samarbejdet mellem organisationerne i Sundhedskartellet består.

− Vi holder fast i det faglige fokus og den stærke platform. De 11 organisationer i Sundhedskartellet drejer alle om en stærk professionel og faglig akse. Det bliver de ved med. Med det nye fællesskab forhandler vi den generelle del af overenskomsten, mens vi forhandler den mere specifikke del sammen med Sundhedskartellet, siger Ghita Parry.

SYNSPUNKT
 

Kost & Ernæringsforbundets formand:

− Den største udfordring ved OK15 er, at arbejdsgiverne vil forsøge at begrænse fagbevægelsens indflydelse − sådan var det ved OK13, sådan bliver det ved OK15 − og sådan forudser jeg, at det vil fortsætte. Den samlede fagbevægelse skal derfor sikre medlemmerne indflydelse på arbejdspladsen og overenskomstresultater, der giver mening, siger Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry.

Læs 33 bud på udfordringer og muligheder ved OK15 fra Ghita Parry og de øvrige formænd i Sundhedskartellet:

www.sundhedskartellet.dk − se under ‘nyheder’ og ‘sundhedskartellets OK-konference’

 

FAKTA
 

Forhandlingsfællesskaber

Sundhedskartellet består af 11 fagforbund og blev dannet i 1997 for at styrke samarbejdet mellem sundhedsprofessionerne. Det samarbejde fortsætter.

Det nye forhandlingsfællesskab består af Sundhedskartellet og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Tilsammen tæller det 53 forhandlingsberettigede organisationer med ca. 600.000 medlemmer ansat på det kommunale og regionale område.

Sundhedskartellets debatoplæg

Sundhedskartellets organisationer har udsendt et debatoplæg til alle tillidsrepræsentanter. Oplægget viser, hvilke områder Sundhedskartellet foreslår, der vægtes ved OK15 for regionalt og kommunalt ansatte. Brug debatoplægget til at drøfte kravene på jeres arbejdsplads, og lav en prioritering sammen med jeres tillidsrepræsentant, inden I sender kravene til forbundet.

Kravindsamlingen er i gang og slutter den 5. september, se side 21.

Debatoplægget tager afsæt i Tillidsreformen, hvor tillid, faglighed og kvalitet er nøgleord. Desuden vægtes krav til:

• Arbejdsliv og -miljø
• Løn og pension
• Faget og kompetenceudvikling
• Medindflydelse og medbestemmelse

Læs debatoplægget på

www.kost.dk/ok15