OK15: Markant ja i kommuner og regioner

2.397. Så mange medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet har netop sagt ja til de overenskomster, der dækker ansatte i kommuner og regioner frem til 2018. Og det er positivt, mener formanden. Hun ærgrer sig dog over, at stemmeprocenten ender på 41,5.

- Nye overenskomster er kernen i det faglige arbejde. Derfor undrer det mig, at der ikke er flere, der stemmer. Overenskomsterne er grundlaget for jobbet. Det handler ikke kun om løn, men også om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Jeg ville godt have haft flere medlemmer til at give sit besyv med, siger Ghita Parry.

Mest til alle

Under devisen ’mest til alle’ indeholder de nye treårige overenskomster i kommuner og regioner generelle lønstigninger til alle medlemmer.

- Når jeg siger, at alle har fået det meste, så betyder det: Alle medlemmer har fået stigninger i lønnen. Alle medlemmer har fået sikret realløn og købekraft. Alle medlemmer får højere indbetaling til ATP. Alle medlemmer får gavn af fokus på det psykiske arbejdsmiljø, forklarer Ghita Parry.

I kommunerne betyder den nye overenskomst også en ny arbejdstidsaftale. Sammen med FOA, SL, DSR, 3F, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har Kost & Ernæringsforbundet indgået en aftale om ensartede døgnarbejdstidsregler.

- Med de nye aftaler, får kommunalt ansatte tillæg for lørdagsvagterne allerede fra kl. 8.00 og ikke kl. 11.00 som før. Det er godt tiltag. Et andet godt tiltag i kommunerne er et lille lønløft til PB’erne, så deres løn matcher PB’ere i andre forbund. Det har stor betydning for fagbevægelsens samlede ligelønsstrategi. I regionerne får vi overenskomstdækket ernæringsteknologerne, så de får samme forløb som økonomaerne. Det er et vigtigt skridt, for det er mit håb, at de med tiden overtager de job og funktioner, som økonomaerne varetager i dag, forklarer hun.

Overenskomsterne dækker alle, der arbejder på Sundhedskartellets (11 faglige organisationer med lidt over 100.000 beskæftigede i social- og sundhedssektoren, red.) område i danske kommuner og regioner. Den samlede stemmeprocent for Sundhedskartellet er 41,7. Heraf sagde 92,8 ja. De nye overenskomster træder i kraft den 1. april 2015. Den første lønsregulering sker allerede 1. maj.

Resultatet af afstemningen for det statslige område er først klar efter påske.

FAKTA