OK15: Smalt, men stærkt KL-forlig

40 timer efter, at lærerne lørdag indgik en ny aftale, hvor arbejdstiden var kernen, kom det såkaldt generelle forlig. Aftalen gælder for Kost & Ernæringsforbundet og 52 andre fagforbund. Formanden for Kost & Ernæringsforbundet er positiv.

- Vi kan godt være tilfredse med det resultat. Særligt set i lyset af, at arbejdsgiverne op til forhandlingerne, havde meget travlt med, at der ikke var noget at give af. Det kan vi nu konstatere, at der var, siger Ghita Parry.  

Nu går nye forhandlinger igang

Der er afsat 0,4% til organisationernes egne forhandlinger, som foregår den 22. og den 26. februar. Kost & Ernæringsforbundet forhandler her som en del af Sundhedskartellet.

- Vi har en række forskellige krav på vegne af medlemmerne, som vi nu sammen med Sundhedskartellet vil tage en dialog med KL om. Men med dagens aftale har vi et godt udgangspunkt, mener Ghita Parry.

Udover lønstigningerne, hæfter hun sig særligt ved fire resultater: En fælles indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø, op til 10 dages tjenestefrihed ved børns hospitalsindlæggelse, en uges ekstra barsel til fædre og et periodeprojekt under titlen ”fokus på den danske model i kommunerne”. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledere og medarbejderrepræsentanter fungerer - og skal fungere i fremtiden.

Sikring af reguleringsordningen

Reguleringsordningen som sikrer, at lønnen i det offentlige og private følger hinanden, udbygges med et privatlønsværn. Det er arbejdsgivernes ønske og stammer fra det forlig, der for kort tid siden blev indgået på statens område.

- Mekanismerne i ordningen svarer til det, Bjarne Corydon dikterede på det statslige område. Det er en lidt bitter pille at sluge. For det betyder, at vi får 80% af forskellen mellem privat og kommunal løn, hvis lønstigningerne i det private er højere end i kommunerne. Omvendt slår en negativ forskel – altså hvis stigningen i kommunal løn er højere end i det private – igennem i vores løn med 100%. Samtidig suspenderes positive udmøntninger fra reguleringsordningen i 2016, forklarer Ghita Parry.

Andre gode elementer

Men der er også andre gode elementer, som blandt andet et fokus på at løfte ufaglærte til faglærte og en forhøjelse af ATP på 168 kroner om året fra 1. januar 2016.

Du kan finde hele forligsteksten her.