OK15: Solid aftale med regionerne

Ghita Parry er en tilfreds formand. For med nattens forlig er hele overenskomsten på det regionale område nu på plads. 
- Jeg er allermest glad for, at vi får en fornuftig udvikling i lønnen med 5,39% over tre år. Det betyder, at vores realløn i regionerne er sikret, siger hun. 

Arbejdsgiverne i regionerne havde ellers varslet, at der ikke var meget at gøre godt med. Med tanke på nattens aftale konstaterer formanden, at der var noget at forhandle om.

Generel lønstigning og pensionsløft til fem grupper

Det er nemlig ikke kun de generelle lønstigninger på 5,39% (inkl. skøn for reguleringsordningen), der varmer. Det er også det faktum, at det er lykkedes at løfte pensionen ganske markant for fem grupper. 

- Ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, ernæringsteknologer, økonomaer og instruktionsøkonomaer i regioerne får alle 0,34% på pensionen. De har været bagud i forhold til andre medlemmer, og det får vi endelig gjort noget seriøst ved, siger Ghita Parry. Et andet stort resultat er overenskomstdækningen af ernæringsteknologerne, mener hun. 

- Det er en gruppe, vi har kæmpet for. Nu får de overenskomst i regionerne og bliver indplaceret som økonomaer. Det er der fremtid i, for det gør det tydeligt for arbejdsgiverne og for kommende ernæringsteknologer hvilken jobfunktion, de skal løfte i fremtiden, lyder det fra formanden. 

Gode resultater for diætister og kandidater

Andre gode resultater er et pensionsgivende tillæg på 11.900 kr./år (2006-niveau) til kliniske diætister med 10 års sammenlagt beskæftigelse og en forhøjelse af forksnings- og udviklingspuljen, så den lander på ca. 14 millioner kroner.

For Sundhedskartellets kandidater i regionerne indeholder aftalen desuden en stribe forbedringer, der betyder, at kandidaterne fremover ligger på niveau med øvrige AC-grupper i sammenlignelige stillinger.

Derudover er der indgået en aftale om en række aktiviteter i 2015, som skal stimulere den lokale løndannelse. Blandt andet vil der være fokus på at skabe bedre forståelse for økonomien i den lokale løndannelse, og på samspillet mellem ligestilling og lokal løn.

Reguleringsordning sikret - men med privatlønsværn

Op til forhandlingerne havde arbejdsgiverne meget travlt med, at der ikke var noget at give af. Det kan vi nu konstatere, at der var. Det på trods af, at vi måtte sluge Bjarne Corydons privatlønsværn som en del af sikringen af reguleringsordningen. 

Mekanismerne i ordningen svarer til det statslige område. Formanden kalder privatlønsværnet 'en stikkende rose.' 
- Privatlønsværnet betyder, at vi får 80% af forskellen mellem privat og kommunal løn, hvis lønstigningerne i det private er højere end i kommunerne. Omvendt hvis stigningen i kommunal løn er højere end i det private. Så slår igennem i vores løn med 100%. Det var et ufravigeligt krav fra arbejdsgiverne, som vi ikke kunne komme uden om. Men det vigtigste er, at vi har sikret reguleringsordningen. Det kommer os til gode på både kort og lang sigt, mener Ghita Parry. 

Generelle, gode elementer

Udover lønstigningerne indeholder den generelle del af overenskomsten følgende positive elementer:

• En ekstra uges øremærket barsel til fædre. 
• Styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø.
• Nye rammer for medindflydelse og mere samarbejde. 
• Antallet af tillidsvalgte fastholdes.

Forhandlinger med KL søndag

Selvom forliget med regionerne er helt på plads, kører forhandlingerne videre med kommunerne. I morgen eftermiddag mødes Kost & Ernæringsforbundet og en håndfuld andre organisationer med KL. Emnet for forhandlingen er døgnarbejdstid. Der er aftalt afsluttende forhandlinger i næste uge. 

Læs aftalen mellem Kost & Ernæringsforbundet og Danske Regioner her (specielle aftale).

Læs aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner her (generelle aftale).