Log ind og få medlemsfordele

OK18 - Overenskomstforhandlingerne 2018

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne er i fuld gang.

 

OK i staten

Forhandlingerne på statens område er et skridt foran regioner og kommuner. Allerede den 31. maj blev der holdt Kick off med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på statens område. Og de tillidsvalgte mødes igen den 16. august for at indsamle krav.
Kravene behandles i hovedbestyrelsen og sendes via CO10 til CFU, der forhandler kravene med Moderniseringsstyrelsen, der er ’arbejdsgiver’ i staten. 

OK i kommuner og regioner

Kost & Ernæringsforbundet er sammen med de øvrige organisation i Sundhedskartellet i gang med forberedelserne. Vi har holdt dialogmøder med medlemmer, kick-off for TR og FTR og efter sommerferien sættes der gang i indsamlingen af krav blandt medlemmerne via en elektronisk kravindsamling.

Kost & Ernæringsforbundet er en del af Sundhedskartellet, som igen er en del af Forhandlingsfællesskabet. Sundhedskartellet er forhandlings – og samarbejdsfællesskab for 11 faglige organisationer med ca. 112.000 medlemmer. Sundhedskartellet forhandler og indgår fælles overenskomster for alle 11 faggrupper på det regionale og kommunale område.