Log ind og få medlemsfordele

OK18 - Overenskomstforhandlingerne 2018

Med Kick off først på Statens område og senest på det regionale og kommunale område er vi godt i gang, og jeg har en klar forventning om, at vi er på vej ind i en overenskomstperiode, der adskiller sig fra de seneste. Jeg forventer ikke nogen lønfest, men heller ikke endnu en kriseoverenskomst. Det økonomiske råderum, der er oparbejdet i samfundet, skal bruges til at styrke velfærden. Og det betyder også bedre arbejdsforhold og løn til Kost & Ernæringsforbundets faggrupper.

De gode indspark

Sidst på foråret var jeg rundt til en række dialogmøder, ét i hver region, for at debattere med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Jeres krav gælder selvfølgelig lønnen. Men også pension, arbejdstid, tillidsrepræsentation og efteruddannelse fik vi drøftet. Og balancen mellem arbejde og fritid. Jeg vil gerne sige tak for nogle gode og inspirerende debatter. Starten på OK18 kunne ikke være bedre.

Ved Kick off i Sundhedskartellet fik vi lejlighed til at høre, hvad arbejdsgiverne tænker om de forestående forhandlinger, og vi må konstatere, at de ikke ligefrem lægger op til højere løn og bedre arbejdsvilkår. De har fokus på, at det økonomisk pres på regioner og kommuner stiger i takt med, at vi bliver flere ældre og flere syge, og de vil have endnu mere fleksible medarbejdere, der kan flyttes rundt mellem forskellige opgaver, matrikler og arbejdstider. Så der bliver helt sikkert nok at forhandle om, også ved denne overenskomst.

Hvad er dine ønsker for fremtiden?

Nu tager vi hul på, hvordan der skal prioriteres mellem kravene. Det skal I fortælle os i sidste halvdel af august, hvor der er kravindsamling. I Staten er det 16. august. For regioner og kommuner løber kravindsamlingen fra 14. august til 1. september.

Med Kick off, dialogmøderne og de begyndende kravsindsamlinger er der lagt op til gode debatter om velfærd og arbejdsvilkår. Tag dem med jeres tillidsrepræsentant – hvis I har en. Hvis ikke I har, så tag debatten med kollegerne og husk, at I selv kan sende jeres krav til forbundet. Den mulighed gælder også for lederne. Kravene går videre til hovedbestyrelsen og derfra til forhandlingsfællesskaberne, så vejen er lang, indtil OK18 slutter til foråret.

Mange hilsner
Ghita Parry
Formand

Nyt om OK18