OK18: Formelle konfliktvarsler fra KL og Danske Regioner

Det kommunale område

På det kommunale område kan vi desværre se, at lockouten omfatter en del af Kost & Ernæringsforbundets overenskomstansatte medlemmer:

Vi har vedlagt det formelle brev fra KL her

Varslet fra KL har mange aspekter i sig, og derfor er vores Forhandlingsafdeling nu i fuld gang med at få styr på præcis, hvilke områder der bliver berørt.

Følgende områder er ikke udtaget til lockout:

Ansatte ved køkkener, som forestår kostproduktion til:

˗ Plejecentre og plejeboliger, jf. servicelovens § 192 og almenboliglovens § 105.

˗ Døgninstitutioner, boformer og botilbud, jf. servicelovens §§ 66, 107-108 samt almenboliglovens § 105.

˗ Herberger og krisecentre iht. servicelovens §§ 109 og 110.

˗ Aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven § 103 og 104.

˗ Akutpladser og midlertidige pladser, jf. sundhedslovens §138 og servicelovens § 83, § 84, stk. 2 samt almenboliglovens § 56.

˗ Sociale akuttilbud, jf. servicelovens § 82c.

˗ Borgere i eget hjem (madservice), jf. servicelovens §§ 83 og 91.

˗ Specialtilbud for børn og unge i henhold til servicelovens § 32, stk. 3, og § 36 samt dagtilbudslovens § 4.

˗ Selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn.

˗ Selvstændige observations- og heldagsskoler.

˗ Selvstændige kommunale institutioner med specialundervisning af voksne.

Ansatte i disse områder/institutioner skal altså stadig møde på arbejde - med mindre de er udtaget til strejke af Kost & Ernæringsforbundet, og denne ikke bliver udsat.

 

Det regionale område:

På det regionale område kan vi desværre se, at lockouten også omfatter en stor del  af Kost & Ernæringsforbundets overenskomstansatte medlemmer:

Vi har samlet listen fra Danske Regioner her.

Følgende områder er ikke udtaget til lockout:

Psykiatrien

Abortsamrådssekretariaterne

Det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler

Udgående palliative teams

Derudover er en række hospitaler ikke udtaget til hverken strejke eller lockout.

Ansatte i disse områder/institutioner skal altså stadig møde på arbejde - med mindre de er udtaget til strejke af Kost & Ernæringsforbundet, og denne ikke bliver udsat.

Vi tager forbehold for, at der dog fortsat løbende kan komme varsler ind.

Derudover er det vigtigt at påpege, at elever IKKE kan udtages til konflikt.

Vi udsender et nyhedsbrev til alle kommunalt og regionalt ansatte hurtigst muligt, når vi har større klarhed over de konkret udtagne arbejdspladser.

Lockouten træder tidligst i kraft fra d. 10. april 2018, og der kan stadig forhandles et forlig på plads i Forligsinstitutionen inden da.

Læs mere om OK18 på www.kost.dk/ok18.
Besøg vores FAQ på https://www.kost.dk/ok18faq og læs konfliktvejledningen på  https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/ok18_konfliktvejledning_shk_0.pdf