OK18: I tilfælde af konflikt

Hvis der bliver konflikt

Hvis der opstår konflikt under overenskomstforhandlingerne, skal du være medlem af Kost & Ernæringsforbundet for at få konfliktunderstøttelse.

Rent praktisk

Hvis der opstår konflikt, og du bliver omfattet af konflikten, skal du have været medlem af forbundet i tre måneder, ellers kan du ikke få konfliktunderstøttelse fra forbundet. Husk, at man skal være indmeldt inden nytår for at være sikker på konfliktstøtte fra forbundet.

Det betyder, at:

Du skal have været meldt ind i forbundet senest d. 31. 12. 2017

Hvis du er nyuddannet eller først ansættes inden for området efter 1. januar, kan der dispenseres fra reglerne. Du skal dog melde dig ind senest 14 dage efter, at du er ansat.

Blive medlem: https://www.kost.dk/bliv-medlem-1

Eller kontakt Gitte B. Hansen i vores medlemsservice:
T: 3163 6664
E: gb@kost.dk 

Læs alt om overenskomstforhandlingerne på www.kost.dk/ok18