OK18: Kommunerne og regioner har nu varslet lockout

Som opfølgning på varslet om lockout af 120.000 statsligt ansatte, har KL og Danske Regioner netop varslet lockout på deres respektive områder.

KL har varslet lockout for 250.000 ansatte på det kommunale område. Danske Regioner har varslet lockout for 70.000 ansatte på det regionale område.

Vi afventer den samlede liste over involverede arbejdspladser, som vi sender ud til alle medlemmer, når de er os bekendt.

Vi forstår godt, at dette skaber en masse spørgsmål. Og du er altid velkommen til at ringe til sekretariatet med spørgsmål, men vi foreslår, at du afventer nyhedsbrevet, så vi kan give dig den mest fyldestgørende information. Du kan holde dig orienteret på kost.dk/ok18 og vores Facebook.

Telefonerne i sekretariatet er som altid åbne mellem mandag – torsdag: 8.30 – 15 og fredag 8.30 – 13.30.