OK18: Konflikten er udsat – igen. Hvad nu?

Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det NU, du skal logge ind på medlemssystemet https://m4.kost.dk/default.aspx og sikre, at vi har nøjagtige data på dig - dine private kontaktoplysninger og aktuelle ansættelse.

Lige så vigtigt er det, at du og dine kollegaer har klare linjer for, hvad der skal ske på jeres arbejdsplads i tilfælde af konflikt.

Forbundet taler stadig med mange medlemmer, hvor deres leder ikke er sikker på, hvorvidt arbejdspladsen er omfattet af lockouten eller ej. Hvis din leder ikke er klar over, hvad lockouten betyder, så kan det have stor betydning for dig. Derfor anbefaler vi, at du sikrer dig klarhed.

Vores lister over arbejdspladser, der er varslet i lockout, er udarbejdet ud fra arbejdsgivernes meget upræcise varsel. Hvis din leder giver dig en besked, der ikke stemmer med listerne, må du gerne kontakte os. Men det er under alle omstændigheder ledelsen, der er ansvarlig for lockouten. Så det er også ledelsen, der har ansvaret for, om du skal på arbejde eller ej under en lockout.
Vores råd er, at såfremt din leder insisterer på, at du er lockoutet eller undtaget fra lockouten, og vores liste siger det modsatte, så skal du bede om en skriftlig instruks, der tydeligt beskriver, om du skal møde på arbejde eller ej i tilfælde af konflikt. 

Og hvad så med konfliktlån?

Med udsættelsen fra forligsmanden den 18. april er alle frister udsat. Så snart der er nyt, vil vi opdatere vores oplysninger til jer. Men her er en forsmag på, hvad der kommer til at ske:
Hvis konflikten starter, vil alle Kost & Ernæringsforbundets medlemmer på første konfliktdag modtage en mail med et link. Dette link skal bruges til at angive, hvorvidt du er direkte omfattet af konflikten, altså om du enten er i strejke eller lockout. Det er meget vigtigt, at alle angiver dette, uanset om du ønsker et lån eller ej, da det har betydning for flere ting, herunder kontingentet fremadrettet.

Hvis du ønsker et konfliktlån, så er det Lån & Spar Bank, der står for administration af lånet. I den forbindelse skal man have en mailadresse. Hvis du ikke allerede har en og ønsker et konfliktlån, bør du få oprette en mailadresse. Det kan gøres gratis gennem Gmail, Hotmail, Yahoo, Live eller lignende.

De ovenfor nævnte frister vil blive opdateret, så snart vi kender de nøjagtige datoer. Hold derfor løbende øje med www.kost.dk/ok18