OK18: Status på konflikten

Hvis det skulle ske, så vurderer Kost & Ernæringsforbundet, at det mest sandsynlige er en af tre muligheder:

1) Forligsmanden erklærer, at forhandlingerne er brudt sammen indenfor de 14 dage. Dette vil give en konflikt, hvor strejke og lockout således træder i kraft samtidigt fem dage efter erklæringen.

2) Forligsmanden fremsætter en forligsskitse, som bliver sendt til afstemning hos alle fagforeningerne. I så fald vil der ikke blive hverken strejke eller lockout foreløbigt. Hvis forligsskitsen ikke bliver stemt hjem, er konflikt stadig en mulighed.

3) Strejke og lockout bliver udskudt endnu engang af Forligsmanden i op til to uger, hvor mulighed 1) og 2) fortsat er åbne.

Men da det alene er forligsmandens beslutning, hvad der skal ske, kan andre scenarier også forekomme!

Ovenstående betyder, at det er mest sandsynligt, at en eventuel strejke kommer samtidigt med en lockout.

Det vil sige, at alle konfliktramte medlemmer vil kunne ansøge om konfliktstøtte i form af et konfliktlån. Læs mere om konfliktlån her: https://www.kost.dk/konfliktlaanfaq

 

Der er indkaldt til yderligere møder i Forligsinstitutionen i uge 15.