OK21 gennemføres i 2021

Det står fast efter længere tids drøftelser i fagbevægelsen om en et årig forlængelse af den nuværende overenskomst OK18.
Da der ikke kunne blive enighed om en sådan forlængelse med arbejdsgiver, så fortsætter den oprindelige plan for næste års forhandlinger med OK21.

Det betyder, at der efter sommerferien vil være kravindsamling, stormøde for tillidsrepræsentanter og en masse information til dig, som er medlem af Kost og Ernæringsforbundet.
For til syvende og sidst, så handler overenskomsterne om dine vilkår. Derfor er kravindsamlingen vigtig, da det er her, at du, som medlem, kan pejle dit forbund i den retning, som du ønsker forhandlingerne skal tage.

På den måde er OK21 som overenskomstforhandlingerne plejer at være, men noget er alligevel ændret markant. For Corona-krisen har medført en global økonomisk krise, som også har ramt Danmark.
Den økonomiske krise er på ingen måde overstået endnu, og ingen kan spå om, hvornår, at økonomien herhjemme og globalt vil komme i fremgang igen.

Det kan have store betydninger for OK21.
Den økonomiske krise kan skabe stor usikkerhed i forhold til, hvad der reelt er at forhandle om, når arbejdstager og arbejdsgiver mødes ved forhandlingsbordet.

Usikkerheden gør, at det må forventes, at arbejdsgiverne vil have svært ved at sætte en ordentlig økonomisk ramme for de kommende overenskomstforhandlinger.

Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, ser med alvor på de kommende overenskomstforhandlinger.
”Vi har med sundhedskrisen fået en økonomisk krise i Danmark og globalt, som vi endnu ikke kender omfanget af. Ingen af os kan spå om fremtiden – heller ikke de økonomiske vismænd. Når der i starten af 2021 skal forhandles kan ingen give datoen på, hvornår den økonomiske usikkerhed stopper. Bliver det i løbet af 2021? Eller 2022? Eller skal vi helt ind i 2023?
En ting er dog sikkert; det bliver et svært forhandlingsforløb. Men vi tager selvfølgelig udfordringen op og gør vores til, at det bliver konstruktive forhandlinger. Og jeg vil love, at når Kost og Ernæringsforbundet forhandler, vil vi gøre det på baggrund af medlemmernes krav og ønsker – akkurat som vi plejer.”

Du kan finde tidsplan for OK21 her. Siden vil løbende blive opdateret med datoer og begivenheder.