OK21: Kravene er sendt til Sundhedskartellet

Her vil kravene blive drøftet i samspil med de andre sundhedsfaglige organisationer i Sundhedskartellet.

Vores krav er realistiske

”Jeg vil gerne sige tak for alle de mange krav, som vi har set fra jer i det kommunale og regionale. Igen i år har I været flittige ved tasterne, og kravene er en blanding af nye og velkendte.”, lyder det anerkendende fra Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet.
Temaerne i hovedbestyrelsens drøftelser har været mange, og der har været hjerteblod for alle emnerne fra medlemmerne, lige som det har været tydeligt, at det netop er temaer som disse, der fylder meget hos jer medlemmer.
Formand Ghita Parry forholder sig både realistisk og fortrøstningsfuldt til de krav, som hovedbestyrelsen har valgt: “Vores krav er realistiske. Det er vores udgangspunkt for forhandlingerne. Derfor går vi også til Sundhedskartellet med krav, som vi tror på, og som betyder noget for jer, der arbejder i kommunerne og regionerne. Selv om økonomien herhjemme og ude i den store verden er usikker, så arbejder forbundet målrettet for at sikre tilfredsstillende resultater til jer”.

“Blandt temaerne er naturligvis løn og arbejdsliv, som betyder rigtig meget for alle. Vi skal se på jeres arbejdsvilkår og jeres arbejdsmiljø – det har hele Corona-pandemien også sat fokus på.”, lyder det fra Ghita Parry.
 

Corona får betydning for forhandlingerne

Det er klart, at Corona-situationen har fyldt meget, siden pandemien brød ud i Danmark, og har haft både økonomiske og sociale konsekvenser. Fordi det har lagt så stort et pres på samfundsøkonomien, kommer det også til at få betydning for de foranliggende overenskomstforhandlinger, mener Ghita Parry: “Vi kæmper for vores medlemmer, også selvom økonomien i Danmark ser anderledes ud nu, end den gjorde for et år siden”.

Det er dog ikke kun virksomhederne, der har skullet omstrukturere og tilpasse sig Corona-situationen. “Under Corona har vores medlemmer udvist stor fleksibilitet, og det bør også få indflydelse på vores position i forhandlingerne” lyder det fra formand Ghita Parry.
 

Realløn, lavt løn og ligeløn

Forbundets hovedfokus er realløn. Det skal sikres jer, at I fortsat har råd til at leve på samme niveau i fremtiden. Men udover realløn har vi medlemmer, der er lavtlønnede, og samtidig bør der være fokus på ligeløn mellem mande- og kvindefag.
”Alle de offentligt ansatte bør bakke op om, at de lavtlønnede kommer i fokus ved OK21. Vi startede en lille smule i 2018, og vi bør fortsætte denne gang.”, fastslår Ghita Parry.
”Samtidig bør vi have et fælles fokus på ligelønsdiskussionen, som for Kost og Ernæringsforbundet både handler om de lavtlønnede og de typisk kvindefag, der er lavere indplaceret end mandefag med samme uddannelseslængde”.

 

Næste skridt

Dine krav er nu afleveret til vores fælles organisation, Sundhedskartellet. Her vil de indgå i den samlede drøftelse mellem de faglige organisationer på sundhedsområdet.

Det er nemlig i Sundhedskartellet, at vi sammen med andre fagforbund inden for sundhedsvæsenet står sammen for dine rettigheder. I Sundhedskartellet vil vi derfor diskutere, hvilke krav vi i fællesskab vil kæmpe for i de videre forhandlinger med arbejdsgiver i form af regionerne og kommunerne. Sådan er den danske model – sådan er demokrati.

Næste skridt i processen starter til december, når vi udveksler krav med arbejdsgiverne, og når forhandlingerne med arbejdsgivere begynder i starten af 2021.