Omsorgsdage

Slut efter syv år

Efter det kalenderår, hvor barnet fylder syv år, ophører retten til omsorgsdage.

Uanset hvornår i løbet af et år, du bliver ansat i en kommune, har du ret til at afholde to omsorgsdage. Hvis du allerede samme år har afholdt to dage i et andet ansættelsesforhold, får du ikke nye dage, når du starter på et nyt job.

Hvis du ikke har haft mulighed for at bruge dine omsorgsdage på grund af, at du har afholdt barselsorlov, kan du overføre dagene til det næste kalenderår. Du kan også overføre dagene fra det år, hvor barnet er født eller modtaget til adoption.

Hensyn til dine ønsker

Aftale om Fravær af Familiemæssige Årsager, der gælder for regionerne og kommunerne, betyder, at din arbejdsgiver skal tage hensyn til dine ønsker om, hvornår du gerne vil afholde dine omsorgsdage. Du skal tidligst muligt, orientere din arbejdsgiver om, hvornår du ønsker at afholde omsorgsdagene.

Hvis du bruger omsorgsdagene i forbindelse med dit barns sygdom, har du mulighed for at varsle afholdelsen på barnets 1. sygedag, herefter afholde barnets 2. sygedag – og dernæst afholde en omsorgsdag.

Hele eller halve dage

Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage. Hvorledes omsorgsdagene afvikles kan lokalt aftales mellem den enkelte arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten, fx ved indgåelse af en lokalaftale. Elever, der er forældre, har ret til at afholde omsorgsdage.

Særligt for statsansatte

Statsansatte har desuden en ekstra mulighed for at erhverve sig omsorgsdage.

Statsansatte kan vælge, at afspadsering, der ikke er afviklet inden fristens udløb, skal konverteres til omsorgsdage. Dette gælder både for statsansatte med og uden børn. Der er ikke nogen frist for afholdelsen af disse omsorgsdage. De kan derfor overføres fra kalenderår til kalenderår.

Din arbejdsgiver kan bestemme, at du højest må opspare 10 af denne slags omsorgsdage.