Opbakning til ny hovedorganisation

Tiltrængt fornyelse

”Efter at have vendt fordele og ulemper nøje, har vi besluttet at give vores opbakning. En ny hovedorganisation kan være en tiltrængt fornyelse og forenkling af fagbevægelsen. Går vi sammen, vil vi stå langt stærkere i forhold til at få politisk indflydelse og blive hørt”, siger formand Ghita Parry.

Samtidig bemærker hun, at et ja fra hovedbestyrelsen også fordrer, at der skal kigges på udviklingsarbejdet, bl.a. med den lokale struktur, til at søge indflydelse på valget til de nye formands- og næstformandsposter, og til at få sat fokus på en positiv medlemsudvikling.

Næste skridt

Hovedbestyrelsens beslutning bringes nu videre til FTF’s forretningsudvalg. Hvis FTF’s forretningsudvalg og LO’s daglige ledelse den 9. februar 2018 indstiller, at der skal afholdes ekstraordinær kongres begge steder om en ny hovedorganisation, vil det ske den 13. april 2018.

Det er endnu ikke fastsat en dato for en stiftende kongres for den eventuelle nye hovedorganisation.

 

FAKTA

  • FTF repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, der er medlemmer af 75 forskellige medlemsorganisationer. 
  • LO er paraplyorganisation for 18 medlemsforbund, og repræsenterer ca. 1 mio. offentligt og privat ansatte, Danmarks største faglige fællesskab.