Opdatering af de 8 kostråd

Kostråd er retningslinjer for et sundere madvalg og kostrådene fremhæver problemområder - hvad spiser vi for lidt eller for meget af.

Der er nedsat 2 grupper, der arbejder med opdateringen af de 8 kostråd

  • Evidensgruppen, arbejder med den videnskabelige opdatering af kostrådene
  • Formuleringsgruppen, arbejder med at formulere de opdaterede kostråd

Kost & Ernæringsforbundet deltager aktivt i i formuleringsgruppen sammen med:
Kost & Ernæringsforbundet sidder i formuleringsgruppen af de 8 kostråd sammen med Fødevarestyrelsen, Komiteen for sundhedsoplysning, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, FDB, Diabetesforeningen, FAKD, Sundhedsstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og Kost & Ernæringsforbundet.

Lancering

 Det er planen, at der fra efteråret 2012 skal være nye officielle kostråd for den danske befolkning.