Opsigelse

Hvis du er omfattet af overenskomsten, og har været ansat i mere end 8 måneder, skal opsigelsen være sagligt begrundet. For ansatte omfattet af Funktionærloven er kravet til anciennitet 1 år. At opsigelsen skal være sagligt begrundet vil sige, at virksomheden skal have en grund til at fyre en medarbejder. Grunden kan fx være, at virksomheden ikke længere har nok arbejde til at beskæftige alle sine ansatte eller at medarbejderen ikke udfører arbejdet på en for virksomheden tilfredsstillende måde. Hvis en opsigelse ikke er sagligt begrundet, kan der gives en godtgørelse.

I forbindelse med opsigelser gælder medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvor langt dette varsel er, afhænger af det konkrete ansættelsesforhold. Funktionærlovens regler er indskrevet i overenskomsten, og gælder for de fleste medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet. Efter Funktionærlovens regler skal opsigelse ske med følgende varsel fra opsigelsestidspunktet:  

Indenfor en 3 måneders prøvetid: 14 dage

Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse: 3 mdr.

Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse: 4 mdr.

Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse: 5 mdr.

Herefter: 6 mdr.

Hvis du kommer i en situation, hvor du bliver opsagt eller påtænkt opsagt, skal du straks kontakte forbundet.

Høring af offentligt ansatte

Som offentligt ansat skal du høres, før arbejdsgiveren reelt kan sige dig op. Høringen skal være skriftlig, og brevet kaldes ofte en ‘påtænkt opsigelse’. Brevet indeholder en frist for, hvornår du har mulighed for at komme med dine skriftlige bemærkninger til de årsager, arbejdsgiver har angivet som grund for den opsigelsen. Dine bemærkninger kaldes et ‘høringssvar’.

Hvis du har behov for hjælp til at vurdere, om du skal afgive et høringssvar, eller ønsker, at vi skal se på dit svar, kan du kontakte forbundet.

Er du privatansat gælder reglerne for høring ikke.